Dr Ena Mirković predstavila svoju prvu knjigu – monografiju “Blagoje Nešković”

Dr Ena Mirković predstavila svoju prvu knjigu – monografiju “Blagoje Nešković”

U organizaciji biblioteke “Srboljub Mitić” u Malom Crniću, dr Ena Mirković, predstavila svoju prvu knjigu – svoj prvenac – monografiju “Blagoje Nešković”.

Čitalačku publiku i goste, najpre je pozdravila direktorka biblioteke, Danijela Božičković Radulović, a potom je veoma naduhnuto govorio predsednik opštine Malo Crniće, Mališa Antonijević.

Monografija “Blagoje Nešković”

Dr Ena Mirković je rođena 4. novembra 1986. godine. Osnovnu školu ,,Moša Pijade“ završila je kao đak generacije u Malom Crniću, a potom je 2005. godine završila Požarevačku gimnaziju kao đak generacije društveno-jezičkog smera. Istoriju je studirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na kome je diplomirala 2010. godine, a potom je iste godine upisala doktorske studije istorije. Tokom osnovnih studija kao mlađi saradnik bila je angažovana u Istraživačkoj stanici Petnica,učestvujući u organizaciji seminara i radionica. Kao apsolvent radila je u Gimnaziji u Požarevcu, a od 2011. honorarno za Državnu komisiju za tajne grobnice ubijenih posle 12. septembra 1944. godine. U školskoj 2010/2011. godini bila je demonstrator u nastavi na Katedri za Istoriju Jugoslavije. Od 2012. godine sarađivala je na projektu „Utvrđivanje civilnih žrtava u Vojvodini tokom i posle Drugog svetskog rata 1941 – 1948” Međuakademske komisije SANU i Mađarske akademije nauka (MAN) za utvrđivanje civilnih žrtava u Vojvodini za vreme i posle Drugog svetskog rata. Godine 2013. postala je saradnik Instituta za srpsku kulturu – Priština, s privremenim sedištem u Leposaviću, u kome je angažovana na projektu Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Doktorirala je 2016. godine na katedri za istoriju Jugoslavije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

U istraživačkom smislu, dr Ena Mirković se bavi različitim temama, autor je više naučnih članaka kako o istoriji Drugog svetskog rata, tako i o porodicama zaslužnim za privredni razvoj Srbije, prosvetnoj politici, međuratnoj periodici i političkoj ulozi intelektualaca levičarskog opredeljenja.

O radu i dr Ene Mirković i monografiji “Blagoje Nešković”, govorili su: dr Petar Milutin Živković, ma Rade Ristanović, dr Petar Ristanović.

KOMENTARIŠI