Foto: Energija Kostolac

Linija bunara LC 18 dugačka je 4,5 kilometara i sastoji se od 45 bunara na dubini od 42 do 137 metara. Svi radovi treba da se završe u aprilu 2022. godine.

Ispred fronta napredovanja rudarskih mašina u zoni Hrastovače u toku su radovi na izgradnji LC 18 linije bunara za dubinsko predodvodnjavanje Površinskog kopa „Drmno“, kao i geološki i hidrogeološki istražni radovi po trasi budućih linija za dubinsko predodvodnjavanje. Privredno drštvo „Georad“ na terenu radi gotovo sa svom raspoloživom mehanizacijom i radovi dobro napreduju.

Foto: Energija Kostolac

− Nova linija bunara dugačka je 4,5 kilometara i sastoji se od 45 bunara − rekao nam je Mladen Vojnić, šef Službe geološkog i hidrogeološkog nadzora. − Dubina bušenja bunara, prema projektu, kreće se od 42 do 137 metara. Nakon završetka radova na bušenju bunara sledi njihovo elektro i mašinsko opremanje i puštanje objekta u rad. U sklopu realizacije ovog projekta biće izgrađen i istočni gravitacioni cevovod u dužini od dva kilometra. Uporedo sa realizacijom projekta izgradnje LC 18 linije bunara za dubinsko predodvodnjavanje kopa „Drmno“, biće izbušeno i potpuno opremljeno još 15 novih obodnih bunara, od kojih će devet da radi u sklopu šljunkovite linije A, a šest u sistemu linije bunara pet (LBV). Svi radovi treba da se završe u aprilu 2022. godine.

Foto: Urban City // B.P.

U zoni Hrastovače, osim aktivnosti na izradi novih objekata za dubinsko predodvodnjavanje kopa „Drmno“, intenzivno se radi i na istražnom bušenju po trasama budućih linija bunara LC 19 i LC 20. Istražno bušenje radi se, kako nam je rečeno u Službi za geološki i hidrogeološki nadzor, u cilju dobijanja neophodnih podataka za izradu projektne dokumentacije za linije bunara koje će se graditi. Zaposleni Privrednog društva „Georad“ treba da izbuše ukupno 68 pijezometarskih bušotina, odnosno po 34 na svakoj od trasa budućih linija bunara. Prema projektu, ukupna dužina bušenja iznosi 6.967 metara, a radovi treba da se završe sredinom novembra 2021. godine.

KOMENTARIŠI