Radovi na izgradnji objekta odvijaju se u kontinuitetu. Od ukupno projektovanih 62 bunara na liniji i 16 obodnih, do početka septembra je izbušeno 69 bunara.

Ispred fronta napredovanja rudarskih radova u zoni Hrastovače“ u toku su radovi na izgradnji LC XVII linije bunara za dubinsko predodvodnjavanje kopa „Drmno“. Poslovi se odvijaju u kontinuitetu i u skladu sa planiranom dinamikom. PD „Georad“ na terenu je angažovalo dve garniture za bušenje bunara.- Radovi na izgradnji LC XVII linije bunara za dubinsko predodvodnjavanje otpočeli su u aprilu ove godine. Od ukupno projektovanih 62 bunara na liniji i 16 obodnih izbušeno je do početka septembra 69 bunara – rekao je Mladen Vojnić, šef Službe geološkog i hidrogeološkog nadzora u ogranku „TE-KO Kostolac“.

Projektovane dubine bunara su od 24 do 132 metara.

– Očekujem da će do kraja septembra biti završeni radovi na bušenju bunara, a posle toga sledi njihovo mašinsko i elektro opremanje, kao i povezivanje novoizgrađenog objekta sa Dispečerskim centrom za daljinsko upravljanje i nadzor sistemima za odvodnjavanje kopa „Drmno“. Planirano je da se objekat završi i pusti u rad pre kraja ove godine – ističe Vojnić. Prema njegovim rečima, završena je procedura za nabavku 1.200 metara cevi za nastavak izgradnje „Zapadnog gravitacionog cevovoda“, kojim će se sve vode sa dubinskog i površinskog odvodnjavanja dovoditi u novo korito, a odatle prema prepumpnoj stanici „Zavojska“, a od nje u Dunav. Vojnić podseća da je u proteklom periodu izgrađen deo Zapadnog gravitacionog cevovoda od 1.000 metara, a da će tokom jeseni on biti kompletiran i u funkciji celom svojom dužinom od 2,2 kilometra. Radove na kompletiranju cevovoda izvešće zaposleni Privrednog društva „Georad“.

KOMENTARIŠI