Evo kakav je kvalitet vode za piće u Gradu Požarevcu

Evo kakav je kvalitet vode za piće u Gradu Požarevcu

Zavod za javno zdravlje Požarevac kontroliše vodu za piće iz Požarevačkog vodovoda 6 puta mesečno na 11 tačaka, a dinamika uzorkovanja je data u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće – "Službeni list SRJ" br.42/98. i 44/99.

Foto: Urban City / Arhiva

Poslednje redovno uzorkovanje JKP “Vodovod i kanalizacija” Požarevac bilo je 17.11.2017. Po proceduri potrebno je 6 dana da analize budu gotove.

U uzorkovanju od 14.11.2017. na svim ispitivanim tačkama analize su bili ispravne za svaki fizičko-hemijski parametar iz osnovne analize. Vrednosti nitrata kretale su se od 35,2-41,2 mg/l. (MDK 50 mg/l). U uzorkovanju od 14.11.2017. na svim ispitivanim tačkama voda je bila i mikrobiološki ispravna.

Na osnovu dobijenih analiza možemo da zaključimo da je voda za piće iz JKP “Vodovod i kanalizacija” Požarevac uzorkovana 14.11.2017., higijenski ispravna, odnosno zdravstveno bezbedna.

Zavod za javno zdravlje Požarevac nastaviće redovno sa kontrolom kvaliteta vode za piće.

KOMENTARIŠI