Fondacije i donacije bez kontrole oticanja novca

Fondacije i donacije bez kontrole oticanja novca

Zakonska neuređenost oblasti fondova, sa jedne strane i blage kazne sa druge, otvaraju mogućnost za zloupotrebe.

Dok u svetu posebne komisije ispituju da li novac iz dobrotvornih ustanova odlazi onome kome je i namenjen, kod nas ovakva kontrola fondova ne postoji.

Nekada su humanitarni fondovi morali da budu prijavljeni u registru Ministarstva kulture, ali promenom zakonske regulative zavođenje udruženja u evidenciju palo je na teret opština. Međutim, ni one nisu ovlašćene da kontrolišu tokove novca koji ljudi dobrog srca uplaćuju za određenu namenu.

Sistemsko regulisanje oblasti doniranja, ali i provere rada dobrotvornih organizacija, nije usledilo ni nakon afere sa humanitarnim Fondom „Katarina Rebrača”. Podsećamo, ona je optužena za zloupotrebu 37 miliona dinara namenjenih za borbu protiv raka, a sudski proces u ovom slučaju još traje.

Pravna regulativa koja se tiče fondacija u Srbiji, po rečima advokata Vojina Biljića, specijaliste evropskog prava, otvara veoma široko polje za različite vrste zloupotreba, počevši od onih finansijske, pa sve do onih koji se tiču različitih vidova trgovine uticajem, pre svega u političke svrhe.

 

KOMENTARIŠI