Grad Požarevac prodaje putnička vozila

Grad Požarevac prodaje putnička vozila

Foto: Urban City / B.P.

Na osnovu Odluke o otpisu i otuđivanju osnovnih sredstava Gradske uprave Grada Požarevca i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, raspisana je javna licitacija za prodaju puttničkih vozila koja su u vlasništvu Gradske uprave Grada Požarevca.

Raspisana je prodaja putničkih vozila koja su u vlasništvu Gradske uprave Grada Požarevca i to sa početnim cenama:

1. Motorno putničko vozilo marke Zastava model: Jugo Koral In L, registarskih oznaka PO 017-JU, broj šasije VX1145A0001102507, proizvedeno 2006. god, neispravno, POČETNA VREDNOST: 17.272,00 dinara,

2. Motorno putničko vozilo marke Zastava model: Jugo Koral In L, registarskih oznaka PO 017-JŠ, broj šasije VX1145A0001102474, proizvedeno 2006. god, neispravno, POČETNA VREDNOST: 17.272,00 dinara,

3. Motorno putničko vozilo marke Zastava model: Jugo Koral 60 EFI, registarskih oznaka PO 028-ŠW, broj šasije VX1145A0001051992, proizvedeno 1998. god, neispravno, POČETNA VREDNOST: 7.917,00 dinara,

4. Motorno putničko vozilo marke Zastava model: 101 Skala 55, registarskih oznaka PO 031-HD, broj šasije VX1128A0001099088, proizvedeno 2003. god, neispravno, POČETNA VREDNOST: 12.068,00 dinara,

5. Motorno putničko vozilo marke Zastava model: 101 Skala 55, registarskih oznaka PO 018-WV, broj šasije VX1128A0001105593, proizvedeno 2005. god, neispravno, POČETNA VREDNOST: 12.068,00 dinara,

6. Motorno putničko vozilo marke Zastava model: Koral In L, registarskih oznaka PO 017-JT, broj šasije VX1145A0001102504, proizvedeno 2006. god, ispravno, POČETNA VREDNOST: 34.545,00 dinara,

7. Motorno putničko vozilo marke Zastava model: Jugo Tempo 1.1, registarskih oznaka PO 085-ŠD, broj šasije VX1145A0001072131, proizvedeno 2001. god, ispravno, POČETNA VREDNOST: 27.388,00 dinara,

8. Motorno putničko vozilo marke Fiat model: Punto 1.2 16V ELX 5P, registarskih oznaka PO 109-HT, broj šasije ZFA18800005148282, proizvedeno 2001. god, ispravno, POČETNA VREDNOST: 111.551,00 dinara,

9. Motorno putničko vozilo Chevrolet model: Kalos, registarskih oznaka PO 033-UA, registrovano, broj šasije KL1SF48A15B441886, proizvedeno 2005. god, ispravno, POČETNA VREDNOST: 141.487,00 dinara,

10. Motorno putničko vozilo Opel model: Astra I Enjoy 4DR B16XER/085KW0, registarskih oznaka PO 109-RO, registrovano, broj šasije WOVPD5ED3JG098063, proizvedeno 2018. god, havarisano, POČETNA VREDNOST: 320.118,84 dinara.

Javna licitacija održaće se 3. decembra 2020. godine sa početkom u 12,00 časova u sali broj 107 Gradske uprave Grada Požarevca u ul. Drinska br. 2.

Predmetna vozila, mogu se razgledati svakog radnog dana, od ponedeljka do petka od 10 do 14 časova, uz prethodno zakazivanje termina putem e-mail na kontakt
dzorko@pozarevac.rs i marko.jakovljevic@pozarevac.rs ili putem telefona na broj 012/539-689.

Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica, koja do početka javne licitacije uplate depozit od 10% od početne cene vozila za koje se licitira, na tekući račun br. 840-0000000705804-32 Budžet grada Požarevca – depozit, poziv na broj 97 52 080 – registarski broj tablica, i neophodno je da dokaz o uplati dostavi Komsiji za sprovođenje javne licitacije za prodaju putničkih vozila koja su u vlasništvu Gradske uprave Grada Požarevca, neposredno pre održavanja Javne licitacije za prodaju putničkih vozila koja su u vlasništvu Gradske uprave Grada Požarevca. Zainteresovana lica mogu licitirati samo za vozila za koja su uplatili depozit.

Predmet prodaje dodeliće se onom učesniku koji ponudi najvišu cenu.

KOMENTARIŠI