PODELI

U Požarevcu sanacija treba da se obavi u ulicama: Vojske Jugoslavije, Moše Pijade, Đure Đakovića, 27. aprila, Požarevački partizanski odred, Bože Dimitrijevića, Dunavska, Moravska i na raskrsnici ulica Vojske Jugoslavije i Miloša Pocerca.

U Kostolcu treba da se saniraju delovi Partizanske i Karađorđeve ulice, a u seoskim naseljima rizične deonice u Poljani, Starom Kostolcu i Trnjanu. Kao krajnji rok za dostavljanje ponuda određen je 11. decembar, do 10 sati.

Kriterijum za ocenjivanje i rangiranje ponuda biće najniža ponuđena cena.

KOMENTARIŠI