Saopštenje za javnost Grada Požarevca:

Obraćamo Vam se povodom saopštenja kompanije „Arriva“ koje je objavljeno 05. marta 2019. godine u medijima.

Grad Požarevac je u skladu sa pozitivnim propisima i Zakonom o javnim nabavkama objavio javnu nabavku 28. januara ove godine za prevoz učenika na teritoriji grada Požarevca. Saopštenje ponuđača kompanije „Arriva“ koje je izdato u toku procedure sprovođenja navedenog postupka je grubo kršenje Zakona o javnim nabavkama i protivpravni uticaj na sam tok postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača i komisiju za javne nabavke. Tvrdnje koje su izdate u saopštenju kompanije „Arrive“ su netačne i pokušaj da se predstavi da su oni jedini legitimni autoprevoznici koji mogu da vrše prevoz učenika.

Komisija je u skladu sa Zakonom, a na osnovu postavljenih pitanja, sugestija i primedbi zainteresovanih lica prihvatila izmenu postojećih uslova. Izmenom dokumentacije je obezbeđena veća konkurencija u cilju efikasnog trošenja javnih sredstava u smislu dobijanja najpovoljnijih ponuda, a pritom nije zanemarena bezbednost dece. Svi ponuđači morali su da dostave potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila i da su u svom prethodnom poslovanju vršili prevoz učenika.

U postupku mogu i smeju da učestvuju samo ponuđači koji imaju važeće rešenje nadležnog ministarstva za obavljanje linijskog i vanlinijskog prevoza putnika. U cilju povećanja konkurentnosti i izbegavanja monopola na tržištu, sve javne nabavke i konkursi koje sprovodi Grad Požarevac urađene su u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, uz poštovanje osnovnih načela javnih nabavki: obezbeđivanja konkurencije, transparentnosti i jednakosti ponuđača.

Prema tome, kompanija „Arriva“ bi trebalo da zna da na tržištu važe isti uslovi za sve ponuđače i jednakost. Ovakvo saopštenje kompanije „Arriva“ usmereno je na izazivanje nezadovoljstva građana koji koriste autobuski prevoz, a posebno zato što je reč o prevozu dece, navodi se u saopštenju Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI