Grad Požarevac želi da uloži preko 22 miliona u restauraciju Muzeja kulturne...

Grad Požarevac želi da uloži preko 22 miliona u restauraciju Muzeja kulturne istorije

Grad Požarevac pokrenuo je ponovo tender za izvođenje radova na sanaciji, revitalizaciji i restauraciji Muzeja kulturne istorije u Nemanjinoj 9.

Procenjena vrednost radova iznosi 22.274.470 dinara bez uračunatog PDV-a.

– U strukturnom smislu, sastoji se od podruma, prizemlja (nekada raskošnog stambenog prostora) velike spratne visine i prostranog tavanskog prostora. Ovaj, nekada reprezentativni objekat u ranijem vremenu je bila privatna kuća/vila, stambene namene. Tokom poslednjih decenija dvadesetog i početkom ovog veka, nalazi se Muzej kulturne istorije Požarevca, koji je zadnjih godina van funkcije – navodi se u tehničkom opisu javne nabavke.

Objekat poseduje istorijske, urbanističke, arhitektonske i posebne, u enterijeru, umetničke vrednosti. Ima status dobra koje uživa prethodnu zaštitu i obuhvaćen je Studijom zaštite “Uslovi čuvanja, održavanja i korišćenja spomeničkog nasleđa i utvrđene mere zaštite u okviru granica Generalnog urbanističkog plana Požarevca”. Zbog toga, za svaku intervenciju na njemu, neophodno je pribaviti uslove izdate od strane teritorijalno nadležne ustanove službe zaštite.

Razlozi zbog kojih je do došlo do gubitka upotrebne funkcije objekta, složene su prirode navedeno je u dokumentaciji ovog tendera.

Između ostalog planira se uklanjanje postojeće degradirane i devastirane fasadne malterske obrade na uličnoj fasadi u celosti kao i na ostalim fasadama. U unutrašnjim prostorijama prizemlja se zbog dotrajalosti, planira uklanjanje postojećeg maltera sa zidova i plafona u punom obimu, i nova malterska obrada zidova i plafona. Planira se, zbog dotrajalosti postojeće podne daščane obloge/brodski pod sa potkonstrukcijom, zamena u punom obimu novim, od hrastove građe.

Zbog svojih izuzetnih, umetničkih, vrednosti planira se restauracija u punom obimu, uz izradu novih spoljnih krila sa termostaklom, koja moraju biti izvedena geometrijski, stilski i likovno u svemu kao postojeća.

Radovi su podeljeni u tri faze: sanacija, revitalizacija i restauracija spoljne fasade, zatim unutrašnjih prostorija prizemlja i unutrašnjih prostorija podruma.

Ponude se primaju do 26. septembra.

1 KOMENTAR

  1. Lepa vest…no interesantno je da ovaj gradić (mala palanka na kraju sveta) sa toliko bogatom istorijom i to od antičkih vremena pa sve do ganga Miloševića, ne može nikako da uspostavi građansku strukturu već ostaje do dana današnjeg na nivou Malog Crnića, Kučeva, Žagubice… Pogledajte samo tu požarevačku SAT televiziju-apsolutnog šampiona gluposti i mizerije u programskoj šemi i to na celom evropskom kontinentu, sledi VAŠAR kao decenijama najznačajniji kulturni događaj grada, LJKI, seoski bumbari koji se zavukoše u sve strukture vlasti i trgovine, čista poljoprivredna sredina bez industrije, ljudi psi i njihove žene zmije-što bi rekao J.D. Morrison (The DOORS)…

KOMENTARIŠI