Foto: Urban City / Arhiva

Građani traže bolju komunikaciju sa komunalnim preduzećima i više informacija o njihovom radu, pokazalo je ispitivanja zadovoljstva građana Zrenjanina, Žitišta, Nove Crnje, Novog Bečeja, Sečnja i Golupca koji su učestvovali u anketi o komunalnim uslugama.

Ispitivanje je sprovedeno u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU – druga faza“, koji uz finansiranje Vlade Švedske sprovode Stalna konferencija opštian i gradova (SKGO) i Švedska asocijacija regiona i opština (SALAR).

Autor metodologije ispitivanja Mirko Popović je rekao da je taj projekat pokazao da je mali broj lokalnih uprava sprovodio ispitivanje i da je pokrenuto pitanje transparentnosti rada sistema komunalnih usluga i pristupačnosti građanima.

„Iako ranije nisu imali priliku da budu pitani o ovoj temi građani su pretežno bili objektivni. Oštrih kritika nije bilo u velikom broju, ali ni preteranih pohvala. Veoma realno su ocenili slabosti i pokazali spremnost da pohvale aktivnosti i usluge kojima su zadovoljni“, kazao je Popović.

Dpdao je da, iako je ispitivanje korisnika korak u dobrom pravcu, ne treba očekivati brzu realizaciju dobijenih preporuka, jer se i dalje zapaža određeni politički uticaj na razvoj komunalnih sistema.

„Brže promene i vidljivo unapređenje kvaliteta komunalnih usluga moguće je očekivati ukoliko gradovi i opštine nastave sa sprovođenjem ispitivanja, bar jednom godišnje“, ocenio je Popović.

Prema rečima rukovodioca Službe za informisanje u zrenjaninskom Vodovodu i kanalizaciji Siniše Gajina stečena iskustva iz projekta su veoma korisna, a neke stvari su odmah unapređene na osnovu rezultata sprovedenog ispitivanja.

„Otvaranje korisničkog centra gde je celokupan rad sa korisnicima objedinjen, povećana onlajn komunikacija, uvođenje dodatnih telefonskih linija, indentifikacione kartice za zaposlene, edukacija korisnika o nadležnostima preduzeća, samo su neke od aktivnosti koje su sprovedene na osnovu rezultata dobijenih ispitivanjem korisnika. U toku je i realizacija strateških aktivnosti kao što je rešavanje problema sa vodom za piće, zamena vodovodne i kanalizacione mreže“, rekao je Gajin.

U okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU – druga faza“ ispitivanje će do kraja godine biti sprovedeno u Čajetini i Kruševcu.

„Ispitivanje planiramo da nastavimo i u 2021. godini, u pet lokalnih samouprava. Iz primera u praksi sasvim je jasno da su benefiti ovakvog istraživanja unapređenje komunikacije sa korisnicima, prepoznavanje potreba lokalne zajednice, povećanje kvaliteta usluge, prikupljanje korisnih informacija o radu i učincima komunalnog preduzeća, ali i uključivanje građana u procese donošenja odluka i upravljanje javnim resursima“, rekao je programski direktor SKGO za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalno delatnosti Miodrag Gluščević.

KOMENTARIŠI