Foto: Urban City / B.P. / ilustracija

Dug stanovništva bankama u januaru ove godine je uvećan za 4,7 odsto u odnosu na januar 2023. godine, dug pravnih lica u istom periodu je uvećan za 1,6 odsto dok je dug preduzetnika smanjen za 0,6 procenta, navodi se u izveštaju Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije.

Od ukupno 1.495,13 milijardi dinara duga stanovništva, najviše se dugovalo na ime gotovinskih kredita i to 695,70 milijardi, zatim za stambene i kredite za adaptaciju 661,10 milijardi.

Kada je reč o kašnjenju u otplati, docnja je bila najveća kod preduzetnika, 6,3 odsto, slede pravna lica sa 2,9 odsto, dok je kašnjenje bilo najmanje kod stanovništva i iznosilo je 2,4 procenta.

Što se tekućih računa tiče, njihov broj je u januaru smanjen za 0,5 odsto u odnosu na decembar prošle godine i iznosio je 8,97 miliona.

U istom period smanjen je i broj korisnika tekućih računa I to za 0,2 odsto I na kraju januara iznosio 5,93 miliona.

KOMENTARIŠI