Gradiće se turistički kompleks u blizini Ramske tvrđave

Gradiće se turistički kompleks u blizini Ramske tvrđave

Foto: Urban City // B.P.

Opština Veliko Gradište je javnosti stavila na uvid Plan detaljne regulacije za područje srednjovekovnog utvrđena ram koji obuhvata površinu od 6,59 hektara.

Na ovom prostoru u planu je podizanje zelenih površina, dalje očuvanje tvrđave, izgradnja komercijalnih sadržaja sa ciljem da se odogovori na značajno povećanje broja posetilaca zabeleženog u proteklom periodu.

Prostor je podeljen na 3 karaktistične prostorne urbanističke zone u odnosu na tvrđavu.

Urbanistička zona 1 obuhvata samu tvrđavu. Nalazi se u severozapadnom delu obuhvata plana okružena Dunavom sa severozapadne strane. Čitava zona je opredeljena za kulturu. Slobodne površine oko rekonstruisane tvrđave se mogu ispitivati i urediti stazama i zelenilom, a sve prema uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture, pri čemu se, prilikom uređenja prostora, ni na koji način ne sme se ugroziti tvrđava, kao ni vizure ka njoj.

Urbanistička zona 2 obuhvata zaštićenju okolinu Ramske tvrđave i podeljena je na tri podceline. Prva podcelina nalazi se neposredno uz tvrđavu. Na ovom mestu planirano je zadržavanje postojećeg ugostiteljskog objekta i formiranje jedinstvenog kulturnog prostora na javnim površinama. U planu je postavljanje amfitetara i različitih izložbenih prostora koji će govoriti o kulturnom nasleđu tvrđave, kao i postavljanje zelenih površina i pešačkih staza.

Druga podcelina predstavlja urbanisti deo naselja Ram. Na ovom prostoru planira se zadržavanje zgrade osnovne škole i pravoslavne crkve. Na padini prema reci izdvojiće se poseban prostor za izgradnju komercijalnih sadržaja koji će sa tvrđavom biti povezan pešačkim stazama. Uz Ulicu Maršala Tita predviđena je parcela za izgradnju javnog parkina za autobuse i automobile. Na jednom delu ovog prostora već postoje objekti namenjeni porodičnom stanovanju i taj deo će se, prema planu, pretvoriti u prostor mešovite namene sa stanovanjem i komercijalnim sadržajima.

Treća podcelina Urbanističke zone 2 nalazi se južno od tvrđave, uz samu obalu Dunava, gde se planira izgradnja vikend naselja uz očuvanje prirodne konfiguracije terena.

Poslednja, Urbanistička zona 3 prostire se uz istočnu granicu plana i obuhvata površine koje ne predstavljaju zaštićenu okolinu spomenika kulture. Ova zona je planirana kao površina mešovite namene, gde se uz postojeće stanovanje planira uvođenje komercijalnih sadržaja koji će podržati turistićki karakter naselja.

Planom su takođe definisani i parametri izgradnje. Pre svega, tokom izgradnje obavezno je poštovanje specifičnog istorijskog ambijenta tvrđave Ram i obezbeđivanje funkcionalnog jedinstva prostora. Za objekte namenje porodičnom stanovanju maksimalna struktura predviđe na je do Po+P+1, isto kao i za objekte meštovite namene s tim što je u Urbanističkoj zoni 3 dozvoljena i izgradnja potkrovlja. Za isključivo komercijalne objekte maksimala struktura definisana je Po+P+1 u svim delovima plana.

Javni uvid u Plan detaljne regulacije srednjovekovne tvrđave Ram trajaće do 10. decembra.

Pogledajte Ramsku tvđavu sa visine:

KOMENTARIŠI