Foto: Urban City / B.P. / ilustracija

U kvartalnom izveštaju o stepenu usklađenosti i realizovanih aktivnosti Programa poslovanja javnih preduzeća, navode se podaci o poslovanjima ovih preduzeća na teritoriji Požarevca.

Period na koji se odnosi izveštaj obuhvata period od 1. januara do 31. marta.

Ukupan gubitak požarevačkog vodovoda u ovom periodu je 12,3 miliona dinara, što predstavlja iznos od preko 105.000 evra. Dobit ovog javnog preduzeća je milion i po dinara, dok poslovni gubitak iznosi 13,5 milona dinara. Planirani gubitak ovog preduzeća bio je 2 miliona dinara, navodi se u izveštaju.

U zaključnom razmatranju i napomeni izveštaja stoji da je ovo javno preduzeće poslovalo sa gubitkom koji je veći od planiranog, da su potraživanja na visokom nivou kako redovana, tako i na ispravci vrednosti potraživanja, a to su potraživanja čija je naplata neizvesna. U izveštaju se navodi i da je preduzeće prekoračilo broj zakonski dozvoljenog broja angažovanja lica.

1 KOMENTAR

KOMENTARIŠI