Hitni sanacioni radovi na uređenju rečnog korita Mlave

Hitni sanacioni radovi na uređenju rečnog korita Mlave

U završnoj fazi su i radovi na izgradnji betonskog bedema

U toku su intenzivni radovi na uređenju rečnog korita Mlave u blizini ušća reke Busur u Mlavu.

Ovi radovi se rade u okviru hitnih sanacionih radova koji imaju za cilj prevenciju od elementarnih nepogoda i zaštitu od visokih voda.

Foto: Opština Petrovac na Mlavi

Pored ovih radova u završnoj fazi su i radovi na izgradnji betonskog bedema na desnoj obali Mlave od visećeg mosta do glavnog mosta u centru Petrovca na Mlavi.

KOMENTARIŠI