Oko dvadeset porodica koje stanuju u naselju u Uzun Mirkovoj ulici žive bez pijaće vode i struje, okruženi smećem, u kućama čiji krovovi prokišnjavaju. To, nažalost, nije nikakva novost jer ovako žive godinama unazad, a ništa se nije promenilo ni tokom pandemije.

Požarevljani znaju da je reč je o interno raseljenim Romima sa Kosova koji su se 2010. godine uselili u socijalne stanove koje je uz podršku Evropske Unije, a u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije i gradskom upravom Grada Požarevca, izgradila nemačka organizacija ABS. Najveći broj njih nema formalno zaposlenje i uglavnom žive od minimalnih socijalnih davanja, a većinije zbog dugovanja za neplaćene račune isključena struja i voda.

Kad živite tako da morate da birate između kupovine hrane ili plaćanja struje – vi ćete kupiti hranu. Kad morate da birate između kupovine leka ili plaćanja vode – vi ćete kupiti lek.

„Dostojanstven život u 21. veku teško je zamisliti bez struje i vode. Jasno je dazbog veoma lošeg socijalnog statusa koji je posledica siromaštva i socijalne isključenostiovi ljudi bez pomoći i podrške lokalne samouprave ne mogu da reše problemnagomilanih dugovanja zavodu i električnu energiju. Kad se radi o zadovoljenju osnovnih životnih potreba, posebno onih koji su najugroženiji, što je nemoguće bez pristupa struji i pijaćoj vodi,država ima obavezuda pružipomoć kako bi se osiguralo poštovanje prava na odgovarajući životni standard“, kaže Marko Vasiljević iz beogradske organizacije A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, koja nekoliko godina unazad zastupa interese stanovnika ovog naselja pred državnim i lokalnim institucijama.

Odgovora, međutim, nema.

U poslednje četiri godine Inicijativa A 11 kod gradske vlasti u Požarevcu pokušava da pokrene pitanje rešavanja problema stanovnika u ovom naselju, ali ne dobija nikakav odgovor. Osim inicijalnog susreta iz 2018. godine, nakon formalno upućene inicijative nije stigao nijedan poziv na sastanak, nijedan odgovor na dopis ili mail.

Na samom početku pandemije virusa korona predstavnici ove organizacije su zajedno sa Zaštitnikom građana posetili naselje u Uzun Mirkovoj ulici u Požarevcu, nakon čega je Zaštitnik gradskoj upravi Grada Požarevca uputio preporuke kojima se nalaže preduzimanje hitnih meraza poboljšanje položaja ovih ljudi. Gradu je preporučeno da se izvrši dezinfekcija naselja, da se postave kontejneri zaodlaganje smeća, kao i da se obezbedi snabdevanje strujom i pijaćom vodom.

Požarevac nije jedina lokalna samouprava koja ima nerešen status korisnika socijalnih stanova koji ne mogu da plaćaju računeza komunalne uslugeniti su preporuke Zaštitnika građana upućene samo požarevačkoj gradskoj vlasti. Sa sličnim problemom suočavaju se i drugi gradovi i opštine, aretki su oni koji su ovaj problem uspeli da reše. Jedan od njih je Grad Pančevo u kojem Centar za socijalni rad snosi sve troškove komunalnih usluga korisnicima socijalnih stanova koji su socijalno ugroženi.

Više je nego očigledno da probleme sa kojima se suočavaju stanovnici ovog naselja ne mogu da reše samostalno i da će nastaviti da žive u neljudskim uslovima sve doknadležni u Požarevcu ne budu reagovali. Pored toga,njihova je dužnost da preduzmu odgovarajuće mere kako bi se obezbedilo poštovanje zakona i uživanje ustavnog prava na socijalnu zaštitu koje se zasniva na načelima socijalne pravde, humanizma i poštovanja ljudskog dostojanstva.

Inicijativa A 11 još jednom apeluje na gradsku vlast u Požarevcu da se odazove na pozive za pomoć stanara socijalnih stanova i započne sa rešavanjem nagomilanih problema koji su nastali usled višegodišnjeg zanemarivanja uslova u kojima ovi ljudi žive, kao i okolnosti koje su do toga dovele.

U nastavku možete pogledati kratki dokumentarni film o životu vaših komšija iz pomenutog naselja.

Život u Uzun Mirkovoj, kratki dokumentarni film Inicijative A11:


Objavljivanje ovog filma je podržao UNHCR.

Stavovi izraženi u ovom filmu predstavljaju stavove  A11 – Inicijative za ekonomska i socijalna prava i ne odražavaju nužno i stavove UNHCR.


A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava zalaže se za puno poštovanje ekonomskih i socijalnih prava svih građana Srbije, pomaže građanima kojima su ova prava ugrožena i daje konkretne predloge za poboljšanje njihovog položaja. Upoznajte se sa njihovim radom na www.a11initiative.org


 

KOMENTARIŠI