Foto: Pixabay // ilustracija

AIK banka je postala vlasnik Sberbank Srbija. Narodna banka i AIK banka zaključile su ugovor o sticanju akcija Sberbanke.

Prethodno je NBS, s obzirom na novonastale okolnosti u poslovanju dosadašnjeg akcionara iz EU donela rešenje o restrukturiranju Sberbank Srbija. Time je ta banka prestala da bude deo bankarske grupe na čijem je čelu Sberbank Beč i postala je deo jake domaće bankarske grupe sa snažnom pozicijom likvidnosti, saopštila je NBS.

Kupovina Sberbanke je deo planirane strategije rasta. Tome je prethodila i kupovina banke u Sloveniji čime je AIK banka postala prva srpska banka koja posluje u Evropskoj uniji.

“Pošto smo banka koja je iskoračila na tržište EU apsolutno moramo da poštujemo svu regulativu i sve stavove i to je prepoznato tako da se ta naša finansijska snaga i kredibilitet svakako ogledaju u dobijanju svih potrebnih saglasnosti i dozvola da bi jedna ovakva transkacija mogla da se obavi i od strane nadležnih regulatornih tela u EU i naravno od  strane naše centralne banke”, rekla je Jelena Galić, predsednica Izvršnog odbora AIK banke.

Pripajanjem Sberbanke ukupna aktiva bankarske grupe će porasti za 1,7 milijarde evra na gotovo četiri milijarde evra što dovodi do udela od 9 odsto i šeste pozicije na bankarskom tržištu Srbije. Baza će se povećati i za 180.000 klijenata.

“Sve usluge koje su i do sada imali, nastaviće da se pružaju na isti način, nema nikakvih promena, ni u uslovima tih usluga ni u uslovima proizvoda”, kaže Galićeva.

Ujedinjenje AIK banke sa tradicijom dugom 50 godina i Sberbanke koja je u prošloj godini ostvarila značajan rast vrednosti kreditnog portfolija i rast depozita od čak 30 odsto, dodatno će doprineti stabilnosti srpskog bankarskog tržišta.

KOMENTARIŠI