Ministarstvo zaštite životne sredine je saopštilo da će u toku dana na mesto požara na stovarištu u Požarevcu izaći tužilac sa nadležnim službama kako bi utvrdili razloge zbog kojih je došlo do požara i odgovornost za ugrožavanje životne sredine i zdravlja ljudi.

Povodom požara koji je izbio juče u Požarevcu na stovarištu plastičnog otpada “Ekoluks”, Ministarstvo zaštite životne sredine je saopštilo da je lokalni inspektor pre izbijanja požara boravio u redovnom nadzoru i utvrdio određene nepravilnosti koje je operater bio dužan da otkloni.

“Po izbijanju požara, inspektor zaštite životne sredine angažovao je nadležne službe i istovremeno naredio operateru da odmah organizuje merenje zagađenosti vazduha, kako bi se preventivno delovalo u slučaju da gasovi nastali tokom požara mogu da ugroze lokalno stanovništvo”, piše u saopštenju.

U toku dana, najavljuje ministarstvo, na mesto događaja izaći će tužilac sa nadležnim službama kako bi utvrdili razloge zbog kojih je došlo do požara i odgovornost za ugrožavanje životne sredine i zdravlja ljudi.

Pored jednog mernog mesta za merenje zagađenosti vazduha u Požarevcu, naloženo je postavljanje dva dodatna merna mesta.

Prema proceni, za sada nema opasnosti po stanovnike Požarevca zbog nastalog zagađenja u industrijskoj zoni, ali se preporučuje oprez, poručuje Ministarstvo.

KOMENTARIŠI