Kovanica „fitspiracija” se odnosi na fotografije izvajanih tela koja bi trebalo da inspirišu ljude da vežbaju, dobro se hrane i budu zdravi. Najbolji primer: slike sa komentarom „snaga je nova vitkost”. Ali žene koje postavljaju ove slike verovatnije imaju poremećenu ishranu i kompulsivnu naviku da vežbaju, i jedna od njih pet rizikuje dijagnozu poremećaja ishrane, prema rezultatima studije objavljene u januarskom broju Međunarodnog časopisa za poremećaje ishrane.

 Australijski istraživači su regrutovali neke žene koje su javno objavile barem 10 #fitspiration slika na svojim nalozima na Instagramu – da, istraživači su do učesnica došli preko ove aplikacije – i pozvali ih da učestvuju u ispitivanju osmišljenom da proceni razmere poremećaja ishrane i kompulsivnog vežbanja, kao i porive za vitkost i mišičavost, na osnovu Inventara poremećaja ishrane, ili EDI (Kompulsivno vežbanje se merilo osećajem sramote i depresije koju osoba oseti kada ne vežba, a ne po tome koliko vežba).

Za kontrolnu grupu su kontaktirali žene koje su postavile 10 ili više #travel fotografija, pošto su i one često inspirativne. Na kraju su ispitali malo preko 100 žena i u fitspo i u travel grupama. Žene su imale između 18 i 48 godina, dok je prosek godina fitnes Instagramerki bio 26, u poređenju sa 30 u putničkoj grupi. Nisu imali bitno različite indekse telesne mase (BMI): 23,96 i 22,99.

Otkrili su da su fitspo žene imali generalno viši koeficijent EDI, kao i na skalama poriva za vitkost i mišićavost, i veći koeficijent prilikom merenja kompulsivnog vežbanja i bulimije. Razlika između ove dve grupe, kada je u pitanju nezadovoljstvo svojim telom, nije bila statistički značajna. Na osnovu poriva za vitkost, ustanovili su da 17,5 odsto (ili otprilike jedna od pet) fitspo žena rizikuje dijagnozu kliničkog poremećaja ishrane, u poređenju sa 4,3 odsto žena u putničkoj grupi.

Studija je bila ograničena na žene sa javnim nalozima, ali autori kažu da je to bio dobar početak za istraživanje karakteristika žena koje objavljuju fitspo fotografije. Napisali su: „Deluje verovatno, barem za neke žene, da iako se možda predstavljaju kao zdrave i u formi, da je redovno postavljanje fotografija fitspiracije kulturološki prihvatljiv način da racionalizuju ograničenja u ishrani, poremećaj ishrane i preterano vežbanje. 

Ali fitspo ne postoji u vakumu: prijatelji i poznanici onih koji ih postavljaju ih takođe vide. Kažu da je potrebno još istraživanja da bi se razumelo kako bi takve slike mogle da indirektno da utiču na ljude.

KOMENTARIŠI