Intervencija na toplifikacionoj mreži, normalizacija tokom noći

Intervencija na toplifikacionoj mreži, normalizacija tokom noći

Zbog intervencije na primarnom toplovodu u Kosančićevoj ulici bez grejanja će biti korisnici na adresama:

foto: Urban City

Kosančićeva parna strana od broja
18 i neparna strana od broja 21 sve do Partizanske ulice, Topličina
ulica cela i Vatrogasni dom u Prtizanskoj ulici. Očekivani završetak
intervencije u kasnim večernjim satima. Normalizacija grejanja tokom noći.

KOMENTARIŠI