Od 08:00 do 14:00 – naselje Radenka sa svim zaseocima,
od 08:00 do 14:00 – Lazinac, Šuvajić, Carevac, Kruševica i Tribrode.

KOMENTARIŠI