Bez električne energije ostaće sledeći potrošači:

Utorak 07.05.2019.

09:00-15:00 Deo Stanulovca, Bačevo. Crveni potok, Mala Pretrža, Ogrez, Crni vrh, Krška reka i Boljetin – zamena stubova

Sreda 08.05.2019.

09:00-15:00 Velika Pretrža i Brezovica – zamena stubova

U slučaju loših vremenskih usova radovi mogu biti odloženi

KOMENTARIŠI