Foto: B.P.

Građani koji žive u nelegalnim objektima do sutra, 15. oktobra imaju rok da se prijave za legalni priključak na struju, vodu, kanalizaciju, gas ili grejanje.

Prijavljivanje građana za legalni priključak na komunalnu infrastrukturu počelo je 15. septembra, nakon što je usvojen Zakon o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata.

Pravo priključenja na komunalne usluge odnosi se isključivo na građane koji su vlasnici stanova, u kojima žive i za to moraju da dostave dokaz.

Ova mogućnost ne važi za investitore koji su nelegalno gradili, kao ni za poslovne prostore.

Dokumentacija potrebna građanima za prijavu je dokaz da žive sa porodicama u objektu koji žele da priključe, a to može biti kupoprodajni ili ugovor o poklonu, pa čak i overena izjava kod notara.

Na sajtu ministarstva, na portalima, ali i na šalterima svih opština može da se nađe uputstvo koje vrlo precizno objašnjava proceduru prijave.

Opštine obrađuju zahteve i prosleđuju ih preduzećima. Građani tada stiču pravo da se priključe, ali dinamika priključenja zavisi od tehničkih kapaciteta samih preduzeća.

KOMENTARIŠI