Istorijsko-umetničke zbirke u zgradi Legata u Požarevcu spašene od propadanja

Istorijsko-umetničke zbirke u zgradi Legata u Požarevcu spašene od propadanja

Radi veće i bolje zaštite izloženih i neizloženih dela, kao i bolje prezentacije, muzej je prethodnih godina imao potrebu za opremanjem galerijskog prostora i depoa istorijsko-umetničke zbirke u zgradi Legata. Grad Požarevac je prepoznao značaj ove veoma vredne zbirke i shodno tome, 2019. godine, izdvojio sredstva u vrednosti preko 1.500.000 dinara za kupovinu primerene opreme kojom je obezbeđena savremenija prezentacija, kvalitetnija edukacija, kao i sigurnija zaštita dela od propadanja.

Istorijsko – umetnička zbirka Narodnog muzeja u Požarevcu broji preko 700 dela. Šezdesetih godina prošlog veka otpočelo se sa sakupljanjem umetničkih dela i formiranjem savremene zbirke likovnog fonda. U istorijsko – umetničkoj zbirci postoje dva legata:

*legat Miodraga Markovića koji sadrži 47 dela najznačajnijih umetnika međuratnog perioda,

*legat Miroslava Arsića koga čine 120 grafika malog formata. Ova zbirka je nastala kontinuiranim sakupljanjem Miroslava Arsića, akademskog slikara i grafičara, i razmenom sa kolegama grafičarima i slikarima iz naše zemlje i inostranstva.

Foto: GSU

Takođe, istorijsko – umetnička zbirka Narodnog muzeja u Požarevcu sadrži dela savremenih umetnika koje je muzej otkupljivao podrškom Ministarstva kulture, dobijao na poklon od Republičke zajednice kulture kao i od umetnika posle samostalnih izložbi. Zbirku čine slike, grafike, crteži i skulpture sakupljane od 1961. godine.

U izložbenoj sali Spomen-zbirke Miodraga Markovića prezentovana su dela vrhunskih umetnika međuratnog slikarstva, pripadnika treće i četvrte decenije slikarstva XX veka. Poštujući želju legatora, Miodraga Markovića, diplomate, njegova porodica poklonila je gradu izuzetno vrednu zbirku – kolekciju slika koju je Marković godinama sakupljao. Njegova namera, od samog početka formiranja ove zbirke, bila je da ona jednog dana pripadne njegovom rodnom gradu – Požarevcu. Adaptacijom nekadašnje zgrade Muzičke škole zbirka je dobila svoju galeriju pod nazivom: Galerija spomen-zbirke Miodraga Markovića, u sastavu Narodnog muzeja u Požarevcu. Zvanično, Galerija spomen-zbirke Miodraga Markovića otvorena je za javnost 11. oktobra 1982. godine.

Kao imućan čovek i diplomata celu svoju ušteđevinu ulagao je kupujući likovna dela srpskih slikara. Autori zastupljeni u poklon-zbirci Miodraga Markovića pripadaju različitim pravcima i poetikama. Preovladavaju aktuelna umetnička strujanja u vidu kolorističkog ekspresionizma čiji su zastupnici Bijelić, Konjović, Petrović, Ličenoski, kao i poetski realizam i intimizam kojim su najviše zaokupljeni Čelebonović, Radović, Milosavljević i Gvozdenović. O značaju zbirke govori i mišljenje Miodraga Protića i Lazara Trifunovića koji su smatrali: „Radi se o vrlo značajnom periodu u razvoju naše umetnosti, u kome je naše slikarstvo dostiglo isti nivo kao i stvaralaštvo u drugim zemljama centralne i zapadne Evrope. Slika iz tog perioda, na žalost, nema mnogo, tako da se one mogu videti samo u Beogradu i Novom Sadu. Požarevac će biti treći grad u Srbiji u kome će postojati jedna zbirka sa ovim materijalom.“

Realizacijom projekta „Modernizacija, zaštita i očuvanje Legata Miodraga Markovića“ stalna postavka spomen zbirke danas je izložena u modernom izložbenom prostoru koji čine jedna veća sala od 55 kvadratnih metara, savremenog sistema kačenja, adekvatnog osvetljenja, adaptirane tavanice. U njoj je predstavljen veći deo dela legata Miodraga Markovića. Zbog nedostatka radnog prostora nekadašnja „memorijalna soba“ prethodnih godina pretvorena je u kancelarijski prostor, pa su lični predmeti, odlikovanja, knjige i nameštaj ostali neizloženi. Kupovinom ekskluzivno dizajniranih vitrina, danas je jedan deo ove vredne dokumentarne građe izložen publici.

Foto: GSU

Sala, veličine slične galerijskom prostoru, imala je istovremenu funkciju kancelarije i neadekvatnog depoa zbirke istorije umetnosti Muzeja. Radi poboljšanja prezentacije poklon-zbirke Miodraga Markovića, odnosno zaštite tj. prigodnog smeštaja predmeta istorijsko-umetničke zbirke pristupilo se nabavci odgovarajuće opreme koja se sastoji od: adaptacije galerijskog prostora, rekonstrukcije i prepravke ekektro instalacionog sistema, montaže plafonskih mineralnih ploča, novog adekvatnog osvetljenja, savremenog sistema za kačenje, prekrivanja poda depoa laminatom, nabavke metalnog ormara za čuvanje grafičkih listova, metalnih polica, montiranja regala za kačenje i čuvanje slika, izolovanja depoa od radne prostorije pvc panelima, čime je poboljšana fizička zaštita predmeta u depou, olakšana manipulacija predmetima, a samim tim povećana dostupnost građe, što rezultira povećanje i pojednostavljenje usluga interesentima i korisnicima.

„Modernizacija, zaštita i očuvanje Legata Miodraga Markovića“ ima veliki značaj za unapređenje kulture u nacionalnoj zajednici. Narodni muzej ima naučnu i edukativnu ulogu u nacionalnoj i internacionalnoj zajednici, jer veliki broj stručnjaka i drugih interesenata želi da sarađuje i ima uvid u zbirke Narodnog muzeja u Požarevcu. Radi se o dugoročnom poslu sa krajnjim ciljem zaštite i dostupnosti kulturnog nasleđa Narodnog muzeja u Požarevcu.

U ovoj godini u planu je prezentovanje odabranih dela iz poklon-zbirke Miodraga Markovića u matičnom izložbenom prostoru, van njega na gostujućoj izložbi u kragujevačkoj galeriji „Mostovi Balkana“, kao i predstavljanje izložbe Galerije slika „Sava Šumanović“ iz Šida požarevačkoj publici. Kvalitetnom i edukativnom prezentacijom, zaštitom i povećanjem dostupnosti podataka o Spomen-zbirci Miodraga Markovića, kao kulturnom nasleđu Narodnog muzeja u Požarevcu, teži se ka unapređenju nacionalnog i interkulturalnog dijaloga. Nabavkom potrebne opreme obezbeđena je bolja prezentacija, veća zaštita i pristupačnost istorijsko-umetničke zbirke, što rezultira olakšanu edukaciju i naučnu obradu i širenje znanja, kao i kvalitetnije predstavljanje kulturne baštine širokom auditorijumu. Takođe zahtevanom opremom postignuta je dugotrajna zaštita kulturne baštine.

Promocija Legata Miodraga Markovića i budućih aktivnosti unaprediće turistički i ekonomski porast u lokalnoj zajednici. Tome će doprineti mogućnost realizovanja aktivnosti: kulturnih događaja ili nastupa, zajedno sa medijskim i pokretačkim događajima, izložbi, koncerata, emisija; kampanja za podizanje svesti; filmskih projekcija; studija i anketa; obuka/radionica; istraživačkih aktivnosti; poseta i razmena, kao i digitalnih projekata.

KOMENTARIŠI