Iz „TE-KO Kostolac“: Odgovorno ponašanje uklanja rizik od požara na otvorenom

Iz „TE-KO Kostolac“: Odgovorno ponašanje uklanja rizik od požara na otvorenom

Zbog opasnosti od požara molimo da građani i poljoprivrednici ne pale rastinje pored puta i ostatke useva na njivama. Prethodnih nedelja na području Kostolca povećan je broj požara na otvorenom prostoru zbog čega apelujemo na građane da odgovornim postupanjem spreče izbijanje požara i doprinesu očuvanju prirode i imovine, navode iz TE-KO Kostolac.

U periodu pripreme zemljišta, poljoprivrednici često spaljuju korov i ostatke useva, pa postoji opasnost da se vatra prenese na susedne parcele, šume i voćnjake, kao i na objekte od državnog značaja, što može prouzrokovati veliku materijalnu štetu građanima i EPS-ovom ogranku „TE-KO Kostolac“. Česti su i slučajevi nekontrolisanog spaljivanja suve trave i niskog rastinja pored puteva, u blizini šuma i vikend naselja.

Rizik od požara predstavlja i spaljivanje smeća ili biljnih ostataka na otvorenom prostoru prilikom uređivanje ekonomskih dvorišta.

Zakon o zaštiti od požara zabranjuje spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru. Zabranjeno je i loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim, vidno obeleženim mestima.

Za nepoštovanje zakonskih mera zaštite od požara predviđene su prekršajne kazne u iznosu od 300.000 do 1.000.000 dinara za firme, za odgovornu osobu u firmi od 10.000 do 50.000 dinara, za preduzetnika od 150.000 do 500.000 dinara i za građane u iznosu od 10.000 dinara. Ukoliko požar prouzrokuje štetne posledice po život ili imovinu većih razmera, vinovnici podležu i krivičnoj odgovornosti.

KOMENTARIŠI