PODELI
Foto: Urban City // arhiva

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su danas dvadeset jednog sudiju koji se prvi put bira na sudijsku funkciju i trideset četvoro novih predsednika osnovnih, viših i privrednih sudova i to u Novom Sadu, Valjevu, Zaječaru, Zrenjaninu, Jagodini, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Leskovcu, Negotinu, Nišu, Novom Pazaru, Požarevcu, Smederevu, Somboru, Subotici, Užicu, Čačku, Šapcu i Sremskoj Mitrovici.

Poslanici nisu podržali predloge da predsednika Privrednog suda u Nišu bude izabran Božidar  Stanković, kao ni za predlog da za sudiju Osnovnog suda u Trsteniku bude izabrana Mirjana Veljković, jer je njihove kandidature osporila poslanica Srpske napredne stranke Jelena Žarić Kovačević.

Za predsednika Osnovnog suda u Požarevcu predložen je Dobrica Živković, koji je do sada bio v.d. predsednika.

Za predsednika Prekršajnog suda u Požarevcu predložena je Slavica Petrović, koja je i do sada obavljala ovu funkciju.


POVEZANE VESTI:

Svečano otvorena nova zgrada Prekršajnog suda u Požarevcu


DOBRICA ŽIVKOVIĆ

Dobrica Živković je rođen 2. juna 1968. godine u Požarevcu. Pravni fakultet u Kragujevcuzavršio je 21. aprila 1993. godine. Pravosudni ispit je položio 30.aprila 1996. godine. Pripravnički staž obavio je u Opštinskom sudu u Požarevcu u periodu od 4. maja 1994. godine do 29. aprila 1996. godine, gde je nakon položenog pravosudnog ispita nastavio da radi kao sudijski pomoćnik. Zvanje samostalnog stručnog saradnika stekao je 1. decembra 1996. godine. Za sudiju Opštinskog suda u Požarevcu izabran je 24. novembra 1999. godine, gde je postupao po predmetima krivične materije, a od 22. maja 2000. godine obavljao je poslove istražnog sudije. Od 1. januara 2010. godine obavljao je poslove vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Požarevcu. Odlukom Narodne skupštine izabran je za predsednika Osnovnog suda u Požarevcu, na koju dužnost je stupio 02. juna 2014. godine, gde postupa kao sudija za prethodni postupak , vodi postupak i odlučuje po prigovorima radi ubrzanja postupka kojim se štiti pravo na suđenje u razumnom roku u krivičnoj i građanskoj materiji, postupa kao izvršni sudija, kao predsednik Kv veća, i u predmetima po predlozima za produženje hitnih mera. Učesnik je raznih seminara i obuka u organizaciji Pravosudnog centra i Pravosudne akademije. Nosilac jesertifikata u vezi stručnog usavršavanja i sticanja posebnih znanja iz oblasti prava deteta i krivično pravne zaštite maloletnih lica, sertifikat u vezi sa trgovinom ljudima, sertifikat u vezi primene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, sertifikat u vezi spornih pitanja u pogledu primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, sertifikat u vezi porodičnih odnosa.Prema mišljenju sednice svih sudija Osnovnog suda u Požarevcu, Dobrica Živkovićje dobiopozitivno mišljenje za izbor za predsednika Osnovnog suda u Požarevcu. Rad kandidata Dobrice Živković je Odlukom Komisije Višeg suda u Požarevcu za sprovođenje postupka vrednovanja i utvrđivanje ocene rada sudija i predsednika Osnovnog suda u Velikom Gradištu, Osnovnog suda u Petrovcu na Mlavi i Osnovnog suda u Požarevcu, za period od 1. jula 2015. do 30. juna 2018. godine, vrednovan ocenom „izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju” i „izuzetno uspešno obavlja funkciju predsednika suda”. Za kandidata Dobricu Živković Komisija Visokog saveta sudstva za izbor je utvrdila završnu ocenu 5 (prosečna ocena programa rada i ocena sa razgovora). Nakon toga, Komisija Visokog saveta sudstva je sastavila prethodnu listu kandidata za
29 predsednika Osnovnog suda u Požarevcu, u kojoj je navedeno ime kandidata, ocena rada i završna ocena i istu je dostavila Visokom savetu sudstva. Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 8. oktobra 2019. godine, doneo je odluku da Dobricu Živković, sudiju Osnovnog suda u Požarevcu, predloži Narodnoj skupštini Republike Srbije za kandidata za predsednika Osnovnog suda u Požarevcu.

SLAVICA PETROVIĆ

Petrović Slavica je rođena 11.02.1960. godine u Požarevcu. Pravosudni ispit je položila 25.06.1991. godine. Od 01.07.1997. godine radila je kao stručni saradnik u Opštinskom organu za prekršaje Požarevac gde je 25.12.1997. godine, izabrana za sudiju za prekršaje. Kao sudija za prekršaje radila je do 01.10.2000. godine. Nakon toga je radila kao advokat do 15.01.2002. godine, kada je ponovo izabrana za sudiju za prekršaje i starešinu organa gde je radila do 31.12.2009. godine. Prvi put je izabrana na sudijsku funkciju na period od tri godine 01.01.2010. godine u Prekršajni sud u Požarevcu, a od 01.01.2013. godine izabrana je na stalnu sudijsku funkciju u istom sudu.Za vršioca funkcije predsednika Prekršanog suda u Požarevcu izabrana je 01.01.2010. godine i tufunkciju je obavljala do 22.05.2013. godine.

foto: Urban City // arhiva

Za predsednika Prekršajnog suda u Požarevcu izabrana je 06.06.2014. godine. Učesnica je mnogih seminara, konferencija, savetovanja, obuka o čemu poseduje sertifikate. Prema mišljenju sednice svih sudijaPrekršajnog suda u Požarevcu, Petrović Slavica je dobila pozitivno mišljenje za izbor za predsednika Prekršajnog suda u Požarevcu. Rad kandidata Petrović Slavice je Odlukom Komisije Prekršajnog apelacionog suda za sprovođenje postupka vrednovanja i utvrđivanje ocene rada sudija i predsednika Prekršajnog suda u Aranđelovcu, Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu, Prekršajnog suda u Jagodini, Prekršajnog suda u Kragujevcu, Prekršajnog suda u Kraljevu, Prekršajnog suda u Kruševcu, Prekršajnog suda u Novom Pazaru, Prekršajnog suda u Paraćinu, Prekršajnog suda u Požarevcu, Prekršajnog suda u Požegi, Prekršajnog suda u Prijepolju, Prekršajnog suda u Raški, Prekršajnog suda u Sjenici, Prekršajnog suda u Trsteniku, Prekršajnog suda u Čačku, za periodod 01.07.2015. do 30.06.2018. godine, vrednovan ocenom „izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju” i „izuzetno uspešno obavlja funkciju predsednika suda”. Za kandidata Petrović Slavicu Komisija Visokog saveta sudstva za izbor je utvrdila završnu ocenu 5 (prosečna ocena programa rada i ocena sa razgovora). Nakon toga, Komisija Visokog saveta sudstva je sastavila prethodnu listu kandidata za predsednika Prekršajnog suda u Požarevcu, u kojoj je navedeno ime kandidata, ocena rada i završna ocena i istu je dostavila Visokom savetu sudstva. Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 08.10.2019. godine, doneo je odluku da Petrović Slavicu, sudiju Prekršajnog suda u Požarevcu, predloži Narodnoj skupštini Republike Srbije za kandidata za predsednika Prekršajnog suda u Požarevcu.

SPISAK SVIH SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA POGLEDAJTE OVDE.

KOMENTARIŠI