Izmerene visoke koncentracije polena u vazduhu pojedinih biljaka u Požarevcu i okolini

Izmerene visoke koncentracije polena u vazduhu pojedinih biljaka u Požarevcu i okolini

PROGNOZA ZA PERIOD 19.03-22.03.2019. god.

Foto: ZZJZ

U narednom periodu u vazduhu se očekuju visoke koncentracije polena javora, srednje
koncentracije polena tuja i čempresa, jasena i topole, kao i niske koncentracije polena jove, breze, graba, platana, vrbe i bresta.

KOMENTARIŠI