Javna prezentacija nove zgrade u Lole Ribara

Javna prezentacija nove zgrade u Lole Ribara

Lole Ribara 25 kod Zelene pijace i Jug Bogdanove

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Grada Požarevca objavio je poziv za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovog objekta na katastarskoj parceli br. 1463/1 K.O. Požarevac i na delu parcele k.p.br. 1348/1 K.O. Požarevac u ulici Lole Ribara br. 25 Požarevac izrađen od strane „CE GROUP“.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od sedam dana, počev od 13.07.2021. godine, zaključno sa 19.07.2021. godine, u kancelariji broj 212 na drugom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Objekat se nalazi pored Zelene pijace u ulici Lole Ribara (kod skretanja iz Jug Bogdanove). U poslednjih tridesetak godina ovaj deo grada bio je izvor neprijantog mirisa i obilja smeća, pa su svojevremeno čak i bageri morali da budu na pomenutoj lokaciji (privatnoj deponiji) kako bi sklonili sav organski i neorganski otpad koji je skupljan od strane jednog Požarevljanina.

Prema zahtevu investitora, Urbanističkim projektom se planira izgradnja višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+3+Ps (podrum, prizemlje, tri sprata i povučena etaža), sa 20 stambenih jedinica i to po 5 po etaži, i poslovnim prostorom u okviru etaže prizemlja i 20 parking mesta za stanove, 3 parking mesta za poslovni prostor, od kojih je jedno parking mesto za osobe sa invaliditetom.

Objekat je stambeno poslovni, namenjen za višeporodično stanovanje, sa tehničkim prostorijama i garažom u podzemnoj etaži, poslovnim prostorom u prizemlju i stambenim prostorom na svim spratnim etažama.

1 KOMENTAR

KOMENTARIŠI