Foto: Urban City / I.P.

Komisija za sport Grada Požarevca raspisala je javni poziv za finansiranje  posebnih  programa iz oblasti sporta u 2024. godini u ukupnom iznosu od 3,2 miliona dinara.

Javni poziv je raspisan za sportske organizacije za obezbeđenje uslova i organizovanje sportskih kampova za sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima, unapređenje zaštite zdravlja sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih, uključujući i antidoping obrazovanje, sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, nameštanje sportskih rezultata i dr.), racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik Grad Požarevac, sportskih objekata i školskih sala u svojini Grada Požarevca kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina bez naknade za treniranje učesnicima u sistemu sporta.

Rok  za  podnošenje  prijava  na  javni poziv je 8 dana od utorka, 13. februara.

Opširnije o konkursu i načinu konkurisanja ovde.

KOMENTARIŠI