Foto: Pixabay // ilustracija

U zimskom periodu, kada su temperature često ispod nule, može doći do smrzavanja i ozbiljnih oštećenja mernih uređaja (vodomera) i unutrašnjih vodovodnih instalacija ukoliko se isti ne zaštite pravovremeno i na odgovarajući način.

Na taj način korisnici mogu da izbegnu prekide vodosnabdevanja u objektima, koje su posledica havarija usled smrzavanja cevi i vodomera, kao i troškove njihovih sanacija.
Potrebno je pre svega toplotno izolovati merne uređaje odnosno vodomere, a bitno je napomenuti da samo zavijanje vodomera u krpe ne predstavlja dovoljnu i sigurnu zaštitu, već je potrebno postaviti preko vodomera neki termoizolacioni materijal kao što su stiropor, daske, staklena vuna i sl…

Preporučuje se korisnicima da provere da li su poklopci na vodovodnim šahtovima dobro zatvoreni i da ih ne otvaraju na niskim temperaturama kako ne bi došlo do smrzavanja vodomera i vode u cevima.

Treba povesti računa i o vodovodnoj instalaciji i preventivno izvršiti toplotnu izolaciju cevi u prostorijama domaćinstava koje se slabije ili u opšte ne greju.

Dvorišne česme bi trebalo isključiti u pomenutom periodu, a dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama garaža i drugih nus prostorija koje se ne greju trebalo bi isprazniti ili preventivno i blagovremeno zaštititi.

Posebnu pažnju treba obratiti na objekte u kojima se periodično boravi (vikendice, prazne kuće..) i u kojima u zimskom periodu nema potrošnje vode. Preporučljivo je zatvoriti vodu, prekontrolisati instalacije i vodomere i ispustiti vodu iz instalacija kako ne bi došlo do smrzavanja i pucanja vodomera i cevi.

JKP “Vodovod i kanalizacija” podseća da su korisnici u obavezi da se staraju o unutrašnjim vodovodnim instalacijama (od vodomera ka objektu i u samom objektu) i da spreče svako oštećenje vodomera. Iz tog razloga korisnici i snose troškove sanacije unutrašnjih instalacija ukoliko dođe do havarije na njima, ali i zamene vodomera ukoliko dođe do pucanja istog usled smrzavanja. JKP “Vodovod i kanalizacija” je u obavezi da održava priključne vodovodne cevi do vodomera sa ulične strane, dok je obaveza potrošača da brinu o delu kućnog priključka iza vodomera i održavanju vodomernog šahta čistim i dostupnim za očitavanje i eventualne intervencije.

Ukoliko ipak dođe do pucanja vodomera korisnici treba da se obrate Službi naplate gde će im prema važećem cenovniku biti izdat predračun za baždarenje smrznutog vodomera, a nakon uplate tog iznosa biće izvršena i zamena vodomera.

Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti na jedan od brojeva telefona Službe naplate 012/555 801,lokal 110 ili 0800/102 012.

KOMENTARIŠI