Kako registrovati automobil sa auto-placa tokom vanrednog stanja

Kako registrovati automobil sa auto-placa tokom vanrednog stanja

Foto: Urban City / B.P. // ilustracija

Uprkos vanrednom stanju, registracija vozila nije zaustavljena, piše sajt Polovni automobili.

Moguće je i produžiti registraciju, a moguće je i obaviti prvu registraciju, bez obzira da li je reč o polovnom ili novom automobilu. Da razbijemo ovom prilikom i jednu zabludu koja se uporno širi – nije dozvoljena vožnja neregistrovanog automobila!

Kako da registrujem auto?

Kako je objavljeno na zvaničnoj fejsbuk stranici MUP-a Srbije, originalnu dokumentaciju, zajedno sa fotokopijom lične karte i dokazom o uplaćenim taksama za prvu registraciju, treba da pošaljete poštom područnoj policijskoj upravi na čijoj teritoriji imate mesto prebivališta.

Dakle:

• originalna dokumentacija neophodna za prvu registraciju

• fotokopija lične karte

• uplatnice za sve takse koje idu za prvu registraciju

Sve to šaljete područnoj policijskoj upravi na teritoriji gde imate prebivalište.

Koja dokumentacija, koje uplatnice, koliko para?

Oko čitave ove procedure mogu da vam pomognu na auto-placu na kojem kupujete automobil, u nekoj od agencija koje se bave registracijom, odnosno na samom tehničkom pregledu.

Oni su već upoznati sa neophodnom dokumentacijom za prvu registraciju, kod njih možete da završite sve u vezi uplatnica (razne takse), kupite polisu obaveznog osiguranja, fotokopirate ili očitate ličnu kartu…

Eventualno, u slučaju nekih problema sa uplatom, mogu da vam odštampaju uplatnice, a vi da obavite uplatu u pošti ili banci.

Generalno, potrebno je priložiti:

1. registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti vozila, ne stariji od 30 dana; (prvu stranu registracionog lista popunjava tehnički pregled, a drugu stranu nadležna organizaciona jedinica MUP-a nakon rešavanja zahteva)

2. dokaz o obaveznom osiguranju vozila (polisa osiguranja)

3. dokaz o poreklu i vlasništvu vozila (saobraćajna dozvola, račun, ugovor o kupovini, ugovor o poklonu, pravosnažno rešenje o nasleđivanju, pravosnažna presuda o utvrđivanju vlasništva i dr)

4. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca; putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci; dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica)

5. dokaz o izmirenim carinskim obavezama

6. dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila

Ne zaboravite kontakt telefon!

Uz zahtev obavezno dostavite i kontakt telefon.

Savetujemo da ostavite i mobilni i fiksni, a nije na odmet da ostavite i neki rezervni mobilni od bliskog člana porodice, kako se ne bi desilo da iz nekog razloga ne čujete telefon, pa vaš zahtev završi negde na gomili “nedostupnih”.

Na koju adresu poslati dokumenta?

Klikom na ovaj link otvoriće vam se lista sa adresama i telefonima svih područnih policijskih uprava u Srbiji.

Šta dalje?

Kada pošiljka stigne, bićete kontaktirani od strane policijskog službenika.

Koje pošte rade?

Na ovom linku možete da nađete aktuelne informacije u vezi radnog vremena i dostupnosti raznih usluga tokom vanrednog stanja.

Savetujemo da ne štedite na ceni pošiljke, pošto šaljete veoma važna dokumenta, već da to obavezno bude bar pošiljka sa potvrđenim uručenjem.

Uostalom, proverite u samoj pošti koja opcija slanja je najsigurnija.

Fotokopirajte svu originalnu dokumentaciju koju šaljete

Za svaki slučaj (ipak je vanredno stanje) fotokopirajte originalna dokumenta koja šaljete.

Može da dođe do neke nepredviđene situacije koja će moći mnogo brže da se reši zahvaljujući fotokopijama.

KOMENTARIŠI