Obaveštenje

Poštovani sugrađani, u skladu sa odredbama opštinske Odluke o komunalnom uređenju i higijeni („Sl.gl.opš.Veliko Gradište“, 5/2017) dužni ste, kao vlasnici ili korisnici katastarskih parcela, da vršite redovno održavanje istih košenjem trave, čišćenjem smeća i drugog otpada kako u samoj parceli tako i na javnim površinama oko parcele, tršenjem žbunja i šiblja u i oko parcele kao i orezivanjem grana višegodišnjih zasada koje prelaze na javne površine i koje mogu da ugroze bezbedno odvijanje saobraćaja, kretanje pešaka i isporuku električne energije vama kao krajnjim korisnicima.

Foto: Urban City

Molimo vas da vaše katastarske parcele držite redovno u urednom i čistom stanju. Za neizvršavanje ovih radnji zaprećene su kaznene odredbe za svaki pojedinačni prekršaj u visini od 10.000 RSD, izdavanjem prekršajnog naloga.

Unapred se zahvaljujemo na saradnji, navodi se u saopštenju opštine Veliko Gradište.

KOMENTARIŠI