Razgovarali smo sa Sanjom Ilić, nastavnikom veronauke u osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Požarevcu.

Sanja Ilić, nastavnik veronauke u osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Požarevcu.

Učite decu hrišćanskim vrednostima i… čemu još?

– Samo hrišćanskim vrednostima ih učimo. A hrišćanske vrednosti su utkane u sve pore ljudskog života.

Koliko je tradicija prisutna na časovima veronauke?

– Tradicija je prisutna na časovima veronauke, jer su svi crkveni običaji iznikli iz Crkve. Ti crkveni običaji su vezani za praznike koje proslavljamo na bogosluženjima.

Kada bi Vas sedmogodišnje dete pitalo „kako smo svi nastali“ šta biste mu odgovorili?

– Pošto su kod mene na veronauci česta ta pitanja kako smo mi nastali, uvek odgovaram da je nas Bog stvorio. U to verujem i to im prenosim, jer je dužnost veroučitelja da govori Istinu.

Ko donosi odluku da li će dete pohađati časove veronauke ili građanskog vaspitanja, i da li se dete nešto pita?

– U osnovnim školama roditelji svojim potpisom, a opet uz dogovor sa svojim detetom (ako roditelji poslušaju glas deteta) odluči koji od obaveznih izbornih predmeta će njihovo dete da izučava jedne kalendarske godine. U srednjim školama stvar je malo drugačija. Srednjoškolcima je dozvoljeno da sami izaberu koji predmet će da izučavaju tokom godine. I za osnovnu i za srednju školu važi pravilo koje je Uredbom donešeno da svake godine učenik može menjati izbor. Jedne godine može da uči versku nastavu, a onda sledeće da uči građansko vaspitanje. I obrnuto.

Da li deca islamske, katoličke, jevrejske ili koje druge vere koja ne žele da izučavaju pravoslavni katihizis, a školuju se u sredinama dominatnog pravoslavlja, kao jedino rešenje imaju pohađanje građanskog vaspitanja?

– Ukoliko na nekom podneblju ima veći broj pomenutih veroispovesti obezbeđen im je nastavnik verske nastave. Ukoliko je manji broj, ti učenici pohađaju građansko vaspitanje.

Na koji način ocenjujete đake i da li ocene utiču na prosek?

– Na verskoj nastavi nema brojčanog ocenjivanja. Primenjuje se opisno ocenjivanje, odnosno – ističe se, dobar i zadovoljava. Za mene su sva deca ista tako da se kod mene sva deca ističu.

Da li svoje učenike vodite u Crkvu u sklopu nastave?

– U Crkvu kao na izlet ne, ali ih vodim u Crkvu na nedeljnu ili prazničnu Liturgiju i to nam bude redovan čas, jer je to upravo cilj veronauke. Samo kroz zajednicu sa drugim čovekom možemo otkriti da je čovek neprocenjivo blago od koga zavisi naš život. Upravo se to otkriva na Liturgiji.

Da li je i na koji način moguće uraditi ozbiljnu analizu efekata nastave veronauke?

– Niko se nije ozbiljno bavio analitikom.

Da li smatrate da nastava može da se unapredi i na koji način?

– Nastavu verske nastave unapređuje svaki veroučitelj svojom kreativnošću.

I za kraj, šta dete dobija učenjem veronauke?

– Dete na verounauci dobija šansu da svet i život vide sasvim drugim očima

KOMENTARIŠI