Kod balon hale u Žagubici gradiće se tereni za mali fudbal, rukomet...

Kod balon hale u Žagubici gradiće se tereni za mali fudbal, rukomet i košarku

Foto: Urban City / B.P.

Meštani opštine Žagubica dobiće otvorene sportske terene, teren za mali fudbal i rukomet i teren za košarku. Parterno će biti uređen prostor za dečije igralište.

Gradiće se na katastarskim parcelama br. 5009 i 5013 u Zoni sport i rekreacija – sportski kompleks. Ukupna površina parcela je 16.407 m, a sa lokacije se izlazi direktno na ulicu. Na lokaciji se nalazi izgrađeni sportski objekat – balon hala.

Prema lokacijskim uslovima, dimenzije terena su 20×40 m za teren za mali fudbal i rukomet i 14×26 m za teren za košarku. Orijentacija terena je sever-jug.

Ukupna bruto površina je 1.799 m2. Prema građevinskoj dozvoli, predračunska vrednost radova bez PDV-a je 10,7 miliona dinara (10.789.465 dinara).

Potreban broj parking mesta potrebno je rešiti u okviru pripadajuće parcele po kriterijumu 1 pm/100 m2.

Projekat za građevinsku dozvolu izradilo je JP za planiranje i upravljanje projektima opštine Žagubica.

Prema Planu generalne regulacije ovde bi mogao da se gradi i otvoreni olimpijski bazen, tereni za tenis, odbojku na pesku i mini golf, sa pratećim sadržajima (šetališta, sprave za vežbanje, objekti ugostiteljstva, zelenilo, parking prostor i druge manipulativne površine), prenosai eKapija.

KOMENTARIŠI