Konferencija o BEZBEDNOSTI UČENIKA u dualnom obrazovanju

Konferencija o BEZBEDNOSTI UČENIKA u dualnom obrazovanju

Zdravlje učenika u dualnom obrazovanju je najbitnije i oni treba da obavljaju isključivo poslove koji neće negativno uticati na njihov duhovni i telesni razvoj.

U organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Palati Srbije 25. oktobra 2017. godine održana je Konferecnija pod nazivom ,,Bezbednost i zdravlje na radu u dualnom obrazovanju”.

Pored predstavnika Sindikata, Konferenciji su prisustvovali ministar za  rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnik SSSS, pomoćnik ministra za strateško planiranje Ministarstva prosvete, predstavnik Privredne komore Srbije, predsednik Unije poslodavaca Srbije, predstavnici sinidkata iz raznih grana privrede kao i mnogi direktori škola.

 

 

Na početku skupa predstavnici sindikata su ukazali da su nezadovoljni pojedinim delovima predloženog Zakona o dualnom obrazovanju o kojem raspravlja parlament i da bi ga trebalo dopuniti.

No, pošto je tema konferencije bila bezbednost i zdravlje na radu u dualnom obrazovanju, prešlo se na dnevni red po kojem su predavači od zdravstevenih radnika, preko insprektora za rad, pa do direktora škola koje su uključene u sistem dualnog obrazovanja isticali važnost bezbednosti i zdravlja učenika koji će se naći u procesu dualnog obrazovanja.

Zdravlje učenika u dualnom obrazovanju je najbitnije i oni treba da obavljaju isključivo poslove koji neće negativno uticati na njihov duhovni i telesni razvoj, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

U dualnom sistemu u Srbiji danas je više od 200 kompanija, 60 škola, sa više od 2000 učenika, koji se školuju za 19 obrazovnih profila, istakla je predstavnica  Privredne komore Srbije.

Učesnici skupa su saglasni da je unapređenje bezbednosti na radu oblast koja zahteva saradnju svih uključenih strana.

KOMENTARIŠI