Sindikat obrazovanja Srbije – NASTAVAK pregovora u Ministarstvu prosvete

Sindikat obrazovanja Srbije – NASTAVAK pregovora u Ministarstvu prosvete

Danas je u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održan sastanak pregovaračkog tima Sindikata obrazovanja Srbije sa ministrom prosvete i njegovim saradnicima, povodom zahteva Sindikata obrazovanja Srbije od 8. septembra 2017. godine.

Sindikat obrazovanja Srbije je dao više konkretnih i argumentovanih predloga o dinamici i procentima povećanja zarada i očekujemo pozitivan odgovor Vlade RS u subotu na konferenciji za novinare povodom 100 dana rada Vlade.

Od 2018. godine, sa početkom primene Zakona o zaposlenima u javnim službama i Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru očekujemo da se obezbedi jedinstvena cena rada za sve delatnosti u obrazovanju.

Sindikat obrazovanja Srbije je tražio da sporni deo zarade za godišnji odmor iz 2014. godine bude kompenzovan kroz isplatu novogodišnje nagrade, ukidanjem budžetske zabrane o isplati bonusa.

Ministar prosvete je izjavio da je mogućnost ukidanja Uredbe o zabrani zapošljavanja uslovljena pozitivnim pomakom u restruktuiranju javnih preduzeća.

Po rečima ministra prosvete ZOSOV je pre ulaska u skupštinsku proceduru već bio usaglašen sa mišljenjem Agencije za borbu protiv korupcije, osim dve primedbe o kojima ćemo obavestiti članstvo.

PKU za visoko obrazovanje je usaglašen sa Ministarstvom prosvete i dat na mišljenje Ministarstvu za rad, Ministarstvu finansija, Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Sekretarijatu za zakonodavstvo. Očekujemo hitno zaključivanje ovog ugovora.

U vezi sa radom na zakonima o zaposlenima u javnim službama, pokrenuli smo mnoge stvari koje daju prostora za usaglašavanje sa kolektivnim ugovorima.

Osnovni problemi sa finansiranjem u predškolskim ustanovama su razmatrani na sastanku prošle nedelje u resornom ministarstvu.

Na sastanku su razmatrane mogućnosti za prelazak finansiranja predškolskih ustanova sa lokala na budžet Republike Srbije.

Juče u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održan sastanak na kojem su učestvovali ministar Šarčević, ministar lokalne samouprave Branko Ružić sa saradnicima, kao i predstavnici pet reprezentativnih sindikata iz oblasti obrazovanja.

Tema sastanka je bila stav sindikata i primedbe na Zakon o javnim službama, kao i primedbe na Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Konstatovano je da je 80 odsto primedbi upućenih od sindikata usvojeno, s tim što je SOS tražio da se u članu 123 Zakona o zaposlenima u javnim službama izmeni stav 1, gde stečeno zvanje doktora nauka u oblasti rada , a koje nije uslov za obavljanje njegovog posla, može da ostvari uvećanje plate do 8 odsto. Zatim, stav 2 da stečeni akademski naziv magistar nauka može da ostvari uvećanje plate najmanje 4 odsto od osnovne plate.

U članu 129, kako je SOS dalje tražio, ukoliko zaposleni promeni mesto stanovanja posle zasnivanja radnog odnosa, poslodavac je u obavezi da nadoknadi uvećane troškove prevoza nastale promenom mesta stanovanja ( i stvarnih potreba – udajom, ženidbom, prodajom nekretnine…).

Član 131 stav 1 treba da glasi: “Zaposleni ostvaruje pravo na otpremninu u slučaju prestanka radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za ostvarivanje prava na penziju u visinu najmanje tri prosečne plate kod poslodavca, odnosno, najmanje tri prosečne plate zaposlenog, odnosno, najmanje tri prosečne plate u Republici Srbiji, u zavisnosti šta je za njega povoljnije”.

Član 135 treba da glasi: “Opštim aktom mogu da se utvrde pravo na jubilarnu i godišnju nagradu i druga primanja u skladu sa opštim propisima o radu, i ne može se osporiti niti ukinuti drugim zakonom, osim odlukom SES Republike Srbije”.

Član 151 treba da glasi: “Poslodavac je dužan da omogući zaposlenom da se izjasni o lakšoj podeli obaveza iz radnog odnosa pre izricanja mere za lakšu povredu, odnosno da razmotri mišljenje sindikata, čiji je zaposleni član, koje je zaposleni dostavio uz izjašnjavanje i o tome napismeno izvesti zaposlenog i sindikat čiji je on član.

SOS je tražio da se šifre delatnosti usaglase sa Katalogom zanimanja i da se u Zakon o zaposlenima u javnim službama unese naknada za odeljensko starešinstvo minimum pet odsto u skladu sa opštim aktom.

 

KOMENTARIŠI