Foto: Urban City / B.P.

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu koja propisuje načine, uslove i postupke za priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata.

Prijave za dobijanje priključaka regulisanih ovom Uredbom počinje 15.09.2023. godine i traju 30 dana.

Tokom ovog roka vlasnici treba da prilože odgovarajuće dokaze u svojim opštinama da imaju pravo na priključak.

Inače, pravo na priključak za struju, vodu, kanalizaciju, gas ili grejanje po ovoj osnovi mogu da dobiju samo vlasnici kuća i stanova i članovi njihovih domaćinstava, koji su izgradnjom, odnosno kupovinom, trajno rešavali svoje stambeno pitanje i koji u njima žive.

Ova mogućnost se ne odnosi na poslovne objekte, niti na investitore koji su nelegalno gradili i objekte nisu priključili na komunalnu infrastrukturu.

Prijava za priključak se podnosi odseku za ozakonjenje pri Gradskoj upravi grada Požarevca.

Kontakt telefon 012/539-646.

KOMENTARIŠI