Konkurs Povelja kulture Grada Požarevca 2021

Konkurs Povelja kulture Grada Požarevca 2021

Foto: KPZ

Nagrada Povelja kulture Grada Požarevca dodeljuje se fizičkim licima za rezultate koji predstavljaju izvanredan stvaralački doprinos unapređenju i širenju kulture, prosvete i nauke, ukoliko je aktivnost kojom se bave predstavljena i dostupna javnosti, a koja nisu ranije nagrađivana.

Nagrada Povelja kulture Grada Požarevca dodeljuje se pravnim licima, za izvanredne rezultate, dostignuća u radu u oblasti kulture i doprinos razvoju kulture, a koja nisu ranije nagrađivana.

Mogu se dodeliti najviše 3 nagrade.

Pravo predlaganja kandidata za Povelju imaju sva pravna i fizička lica.

Predlagači pravna lica dostavljaju svoje adrese sedišta, a predlagači fizička lica dostavljaju svoje lične podatke: ime i prezime, broj lične karte i adresu stanovanja.

Predlog se dostavlja u pisanoj formi i sadrži:
Adresu i kontakt podatke predlagača;
Adresu i kontakt podatke kandidata;

Obrazloženje predloga sa obaveznim prilozima koji ukazuju na rezultate i dostignuća.
Predlozi za dodelu Povelje kulture Grada Požarevca dostavljaju se u zatvorenoj koverti, na adresu:

Kulturno – prosvetna zajednica Grada Požarevca
Sime Simića 1
12000 Požarevac
– Predlog za Povelju kulture 2021. –

Rok za dostavljanje predloga je SREDA, 24. novembar 2021. godine.

Odluku o dodeli Povelja kulture Grada Požarevca donosi Žiri za dodeljivanje nagrada Odluka Žirija je konačna.

KOMENTARIŠI