Kratkotrajni nestanci struje u Požarevcu i okolini ČESTA POJAVA, evo šta kažu...

Kratkotrajni nestanci struje u Požarevcu i okolini ČESTA POJAVA, evo šta kažu u EPS Distribuciji

Grad Požarevac sa okolnim naseljima napaja se iz TS 110/35 Požarevac koja 110 kV napon dobija sa dalekovoda iz TE Kostolac A

Povodom kratkotrajnih nestanaka električne energije u Požarevacu i okolini, a koja se u poslednje vreme učestala, obaveštavamo korisnike DEES da su uzrok prolazni kvarovi na dalekovodu 110 kV između “TE Kostolac A” i “TS 110/35 Petrovac”.

Grad Požarevac sa okolnim naseljima napaja se iz TS 110/35 Požarevac koja 110 kV napon dobija sa  dalekovoda iz TE Kostolac A.

Prenosna mreža 110 kV nije u nadležnosti Operatora distributivnog sistema “EPS Distribucija Beograd” – Ogranak ED Požarevac, pa samim tim ni gore pomenuti dalekovodi čiji ispadi uzročnik kratkotrajnih nestanak električne energije.

Operator distributivnog sistema “EPS Distribucija Beograd” – Ogranak ED Požarevac preduzima sve mere iz svoje nadležnosti kako bi se u narednom periodu ovakvi događaji izbegli ili njihov uticaj na konzum grada Požarevca ublažio, navodi se u saopštenju EPS-a, ogranka Elektrodistribucije Požarevac.

KOMENTARIŠI