Projekat će se realizovati u 2017. godini sa ciljem da se Dunavom povežu Beograd i šest gradova Istočne Srbije na Dunavu čije se postojanje proteže na doba Rimljana kako bi se kreirala jedinstvena turistička ponuda kojom će se ovo područje predstaviti domaćim i stranim turistima.

Sastanku su prisustvovali direktor Agencije za upravljanje lukama, Vuk Perović, direktor Agencije za konsalting i menadžment u turizmu, Branko Krasojević, predsednik opštine, Dragan Milić, zamenik predsednika, načelnica Opšptinske uprave, glavni urbanista, predstavnici Odeljenja za privredni i ekonomski razvoj i dijasporu kao i rukovodioci Turističke organizacije, Sportskog centra, Narodne biblioteke i Kulturnog centra opštine.razvoj istocne srbije 1

Pored ključnih uslova za učešće u projektu, na sastanku su predstavljeni turistički kapaciteti opštine Veliko Gradište sa osvrtom na prednosti i nedostatke sadašnje ponude.

Za koordinatora, ispred opštine Veliko Gradište, određena je Jasmina Petrović, rukovodilac Odeljenja za privredni i ekonomski razvoj, a kao zamenik, Dajana Stojanović, direktor Turističke organizacije. Zadatak članova radne grupe je da prikupe odgovarajuću dokumentaciju te daju mišljenja i sugestije kako bi se sačinio što kvalitetniji dokument koji bi sadržao smernice i preporuke za efikasniju promociju nautičkog i drugih pratećih oblika turizma.razvoj istocne srbije 2

Ocena ovog sastanka je da opština Veliko Gradište obiluje prirodnim lepotama i sportskim, kulturnim i turističkim sadržajima te da ispunjava uslove za pristajanje turističkih brodova, koji je neophodan za kreiranje ponude i realizaciju ovog projekta.razvoj istocne srbije 4

KOMENTARIŠI