Foto: B.P.

Slab vetar, magla, vlažnost vazduha dodatno su pogoršali situaciju sa kvalitetom vazduha u Srbiji koji je prethodna dva dana bio veoma zagađen, kaže klimatolog i prof. Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Vladimir Đurđević i dodaje da je vazduh u Srbiji, osim PM česticama, zagađen i gasovima koji se lako pretvaraju u čestice.

Đurđević je za TV K1 pojasnio da se iz odžaka emituju zagađene čestice, ali i gasovi – sumpor oksid i azotni oksid.

Pojašnjava da se kod zagađenja mere PM čestice i da je njihova koncentracija dodatno povećava kada se zbog vlažnosti gasovi pretvore u čestice.

“Imamo razne vrste zagađenja, a to su čestice koje izlaze iz odzaka, ali i gasovi. Mere se čestice, ali kada je vlaga jedan deo gasova se pretvara u čestice. Takvo zagađenje je daleko opasnije”, pojasnio je Đurđević.

Foto: Urban City // ilustracija

On je naveo da je kod nas puno gasova koji se konvertuje u čestice, posebno sumporovih oksida i azotnih oksida, jer naše termoelektrane i velike industrije nemaju tehnologiju koja zaustavlja te gasove.

Među najvećim zagađivačima naveo je termoelektrane.

Komentarišići kartu na kojoj se vidi da je u istočnoj i jugoistočnoj Evropi najveće zagađenje, on je rekao da u tom delu Evrope ima desetak termoelektrana koje emituju sumporove okside, a toliko zagađenje pravi zajedno 250 elektrana u Evropi.

“Kod nas vazduh bogat tim gasovima koji se konvertuje u čestice i po tome se razlikuje istočna i jugoistočna Evropa i zapadna Evropa”, naveo je on.

Pojašnjava da mnoge toplane u Srbiji koriste mazut, koji prilikom sagorevanja oslobađa ogromne količine sumpora.

Navodi da je problem u Srbiji što se godinama nije ulagalo u ekologiju.

KOMENTARIŠI