Merenje krvnog pritiska i šećera u krvi najstarijim sugrađanima u Požarevcu

Merenje krvnog pritiska i šećera u krvi najstarijim sugrađanima u Požarevcu

U Domu Crvenog krsta Požarevac, u okviru projekta “Briga o starima”, gde svakog petka u vremenu od 8.00 do 10.00 časova, Crveni krst Požarevac u saradnji sa Patronažnom službom Doma zdravlja, vrši merenje krvnog pritiska i šećera u krvi najstarijim sugrađanima. stari ck pozarevac 2-min

16. juna 2017. godine obeležen je i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima.

Najstariji sugrađani su pored provere zdravstvenog stanja popunjavali i anketu vezanu za nasilje nad starijim osobama koja će pomoći u boljem sagledavanju kvaliteta života starijih osoba u Srbiji i njihovih porodičnih odnosa.stari ck pozarevac 3-min

Stariji ljudi suočavaju se sa diskriminacijom, nasiljem i uskraćivanjem prava u porodici, zajednici i institucijama. Izvesno je da je diskriminacija na osnovu godina prisutna i da je treba zaustaviti.

KOMENTARIŠI