„Moguće je integrisati neformalne sakupljače otpada u legalne tokove“

„Moguće je integrisati neformalne sakupljače otpada u legalne tokove“

U okviru projekta “Osnažiti! Društveno-ekonomska inkluzija Roma i najsiromašnijeg seoskog stanovništva kroz proces reciklaže“ u zgradi gradske uprave Požarevac, održan je okrugli sto pod nazivom „Neformalni sakupljači sekundarnih sirovina – lokalne inicijative i izazovi kao polazna tačka u definisanju modela za uvođenje sakupljača u legalne tokove“.

Motiv okruglog stola je pokretanje dijaloga sa relevantnim institucijama i ustanovama na lokalu na temu neformalnih sakupljača i legalizacije njihovog rada. Ovo je treći u nizu okruglih stolova koji će se održavati i u ostalim gradovima u kojima se sprovode projekti koje finansira EU u okviru programa „Inicijative aktivne inkluzije Roma“, a koji se takođe bave ekonomskim uključivanjem neformalnih sakupljača u sistem upravljanja otpadom.

Kako bi se definisao primenljiv model za uvođenje sakupljača u legalne tokove, neophodno je uzeti u obzir situaciju na terenu i aktuelne inicijative, posebno u sektoru upravaljanja otpadom. S obzirom da u Srbiji ima oko 30.000 sakupljača koji su uglavnom primaoci socijalne pomoći i delatnost sakupljanja obavljaju nelegalno, na okruglom stolu je zaključeno da je neophodno raditi na sistemskom rešavanju problematike ove ciljne grupe. Sistemsko rešavanje podrazumeva formiranje registra sakupljača i definisanje nomenklature kao polaznih tačaka u rešavanju ovog problema. Potrebno je raditi na usklađivanju pojedinih zakona i afirmativnih mera za samozapošljavanje Roma, kao i na uspostavljanju sistema upravljanja otpadom koji će prepoznati neformalni sektor kao važan resurs.
„Smatramo da je u interesu države da radi na rešavanju pitanja neformalnih sakupljača.“ „Udruženje Treehouse iz Kruševca od 2012.godine vodi bazu podataka neformalnih sakupljača iz Kruševca, što će nam biti odlična polazna tačka u klasifikaciji sakupljača i izradi registra u Kruševcu, jer prihodi sakupljača na mesečnom nivou variraju od 10.000 dinara do 70.000 dinara. Model uvođenja sakupljača u legalne tokove mora da uzme ovaj indikator u obzir, posebno kada je u pitanju novčana socijalna pomoć. Iz tog razloga, na današnjem okruglom stolu aktivno učešće su uzeli Direktori NSZ i CSR iz filijala Požarevac i Kruševac, predstavnici službi lokalnih samouprava i Javnih komunalnih preduzeća ova dva grada, naše kolege iz Udruženja Roma Braničevskog okruga, kao i lokalne organizacije iz Požarevca koje se bave pitanjima Roma.“, istakla je menadžerka projekta „Osnažiti“, Ivana Stevanović Hempfling.

 

KOMENTARIŠI