Dečija nedelja je ove godine prilika da se skrene pažnja najšire javnosti na problem nasilja nad decom, a svi odgovorni akteri pozovu na čvrsto i umreženo delovanje u cilju nulte tolerancije prema nasilju i zaštite svakog deteta u našem društvu.

U tom svetlu, ovogodišnja Dečija nedelja se održava pod sloganom

MOJE JE PRAVO DA ŽIVIM SREĆNO I ZDRAVO – za odrastanje bez nasilja.

Dečija nedelja se svakog oktobra realizuje u cilju poboljšanja položaja deteta u Srbiji. Ova nacionalna manifestacija predstavlja uspešan model saradnje države, različitih civilnih i strukovnih organizacija, i povezivanja svih važnih aktera u zaštiti dečjih prava. Dečiju nedelju prepoznaju sve relevantne institucije obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kulture, pa se njena uloga iz godine u godinu unapređuje, a izbor najaktuelnijih tema od važnosti za položaj deteta u našem društvu doprinosti tome da se njeni rezultati prepoznaju na nacionalnom nivou.

Na našim prostorima Dečija nedelja se obeležava od 1934. godine, i od tada se menja i razvija prilagođavajući svoje programske ciljeve stvarnim potrebama i problemima dece. Od 1987. godine je na predlog organizacije Prijatelji dece Srbije uvedena u Zakon o društvenoj brizi o deci.

Uz tradicionalnu podršku i pokroviteljstvo Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u realizaciji aktivnosti Dečije nedelje na nacionalnom i lokalnom nivou učestvuju mnogobrojne vladine institucije, udruženja građana, kao i ugledni pojedinci posvećeni deci. Ukazujući na najaktuelnije izazove i senzibilišući javnost na potrebe dece u ostvarivanju svojih prava, Dečija nedelja podstiče dalji razvoj uslova za bolji položaj deteta, i podseća sve relevantne društvene aktere na neophodnost usmerenog i konstantnog pružanja obrazovne, socijalne, zdravstvene, kulturne i finansijske podrške svakom detetu u našem društvu. Ova manifestacija je od posebne važnosti i zbog toga što podstiče i promoviše punu participaciju dece, odnosno njihovo direktno učešće u društvenom životu kroz slobodno formiranje i izražavanje mišljenja o svim pitanjima koja ih se tiču, u skladu sa godinama života i zrelošću.

U godini u kojoj se očekuje početak primene nove Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, u Dečijoj nedelji će biti objedinjeni svi akteri u cilju zaštite i sprečavanja svih postojećih i potencijalnih oblika nasilja nad decom. Ovo je prilika da se čitavo društvo i sama deca osnaže da različite oblike nasilje prepoznaju i odmah reaguju svim postojećim mehanizmima zaštite, a u cilju stvaranja okruženje u kome će se svako dete osećati sigurno i zaštićeno.

Programske aktivnosti Dečije nedelje, njeni ciljevi i teme, zasnivaju se na relevantnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima i propisima, kao i zadacima u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, a realizuju se na republičkom i lokalnom nivou, uz puno učešće dece i mladih.

Osnovni dokument za planiranje i realizaciju aktivnosti u toku Dečije nedelje je Konvencija o pravima deteta Ujedinjenih nacija (UN), usvojena 1989, a stupila na snagu 1990. godine. Generalna skupštine UN 2002. godine, usvojila je i završni dokument ,,Svet po meri dece”, koji je kao ključna veza sa Milenijumskim ciljevima razvoja UN, dao jasne smernice za priznavanje, zaštitu i promovisanje prava deteta, kao i razvoj uslova za za njihovo ostvarivanje i zaštitu.

Predlog aktivnosti tokom Dečije nedelje na nivou Grada

Ove godine Dečija nedelja je najbolja prilika da se skrene pažnja na sve postojeće, ali i nedostajuće mehanizme prevencije i zaštite dece od nasilja, da se o ovoj temi govori, da se pokrenu konkretne aktivnosti, da se uz primereno rešavanje ovog problema pruži doprinos daljem razvoju multikulturalnog i društva odgovornijeg prema svakom pojedincu i sopstvenoj budućnosti.

Organizacija Prijatelji dece opštine Požarevac prihvata usvojen program i dopunjuje ga nekim specifičnostima okruženja. Naša organizacija će nastojati da osim aktivnosti koje će se odvijati unutar institucija, organizuje neke akcije na nivou Grada i tako skrene pažnju javnosti na potrebu poštovanja Konvencije o pravima dece, tj. dokumenta koji je usvojen u Ujedinjenim nacijama pre 29 godina. Te aktivnosti obuhvatile bi decu i odrasle i bile bi namenjene kako deci tako i odraslima.

Zadatak svih instutucija koja se bave vaspitanjem i obrazovanjem dece je da kreiraju svoj plan aktivnosti i sprovode ga u najboljem dečjem interesu. To treba da rade ne samo u toku Dečje nedelje, već i u toku školske godine.

KOMENTARIŠI