Foto: Pixabay // ilustracija

Novembarskom povećanju plata u javnom sektoru najviše će se radovati medicinske sestre i tehničari, kojima će na račun leći 15 odsto više novca, piše “Blic”.

Tako će sa srednjom školom medicinske sestre imati platu od 45.684 do 49.241 dinar, u zavisnosti od toga da li rade u domu zdravlja, na odeljenju Opšte bolnice ili u Hitnoj pomoći. Plate viših medicinskih sestara, će se kretati od 52.181 do 55.592 dinara u skladu sa tim da li su zaposlene u patronaži, na odeljenju opšte prakse ili intenzivne nege. Lekar specijalista na odeljenjima opštih bolnica primaće 89.775 dinara, njegove kolege u Hitnoj pomoći, operacionim salama, intenzivnoj nezi i onkologiji 96.266, a subspecijalisti primarijusi 99.948 dinara.

Povećanje zarade od devet odsto dobiće zaposleni u prosveti, sudije, tužioci zaposleni u sudovima i tužilaštvima, u ustanovama socijalne zaštite, kao i pripadnici bezbednosnih službi i snaga.

Plate generala vojske će se, u zavisnosti od čina, kretati od 165.470 do 181.161 dinar, pukovnici će – bez minulog rada i dodataka – imati osnovnu platu od 129.969, potpukovnici 106.602, kapetani 79.310, poručnici 69.974, a potporučnici 67.028 dinara.

Podoficiri u činu zastavnika prve klase će imati platu od 76.179 dinara, zastavnici 66.826, stariji vodnici prve klase 61.796, stariji vidnici 59.584, vodnici 50.821, desetari 47.598, a razvodnici 44.729 dinara.

“Blic” navodi da će, naprimer, nastavnici imati plate od 46.564 do 56.135 dinara u zavisnosti od stepena stručne spreme, norme i godina staža.

Policajac će, prema saznanjima lista, zarađivati 51.275 dinara, a razvodnik, desetar i mlađi vodnik u vojsci od 44.729 do 50.821 dinar.

Zaposleni u državnoj upravi imaće povećanje od osam odsto.

Tako će, naprimer, predsednik lekarske komisije imati 69.456 dinara, a diplomirani pravnik za pravne poslove 59.468.

Među državnim službenicima i nameštenicima najveću platu imaće viši savetnik – 126.179 dinara, potom samostalni savetnik – 86.863, savetnik – 66.062, saradnik 55.231 i referent 54.141 dinar

Kadrovi sa najnižom stručnom spremom koji u javnoj službi rade na poslovima obezbeđenja, održavanja ili kao vozači radiće i dalje za minimalnu platu, navodi “Blic”.

List podseća da će minimalac do kraja godine iznositi 27.000 dinara, a od 1. januara nešto više od 30.000 dinara.

Vlada Srbije usvojila je sredinom septembra odluku o povećanju plata u javnom sektoru od 1. novembra u proseku od osam do 15 odsto.

KOMENTARIŠI