„NE IDI DALJE – MINE“: Vežbe Vojske Srbije na „Mogili“

„NE IDI DALJE – MINE“: Vežbe Vojske Srbije na „Mogili“

Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko – eksplozivnim sredstvima na poligonu „Mogila“.

Vežbe sa bojnim MES realizovaće se dana 10.,11.,22.,23.,24. i 25.05.2017. godine u vremenu od 07,00 do 16,00 časova, na prostoru poligona „Mogila“ koji zahvata objekte: Ciganske livade (tt 79.5) – Mogila – t.124 – Gradsko brdo.

Foto: Predrag Jovanović
Foto: Predrag Jovanović

1. Zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega u označenom prostoru u navedenom vremenu.
2. Poligonski – vežbovni prostor u kojem će se izvoditi vežbe sa bojnim MES biće obeležen crvenim barjačićima i tablicama sa natpisom: „NE IDI DALjE – MINE“ i obezbeđen stražarima.
3. U toku izvođenja aktiviranja MES, u datim rejonima dolaziće do doleta delova materijala koji se ruši, zemlje i kamena i predstavljaju stalnu opasnost za lica koja se ne pridržavaju ovog obaveštenja, jer mogu da izazovu pogibiju ili teško povređivanje lica koja su u blizini.

KOMENTARIŠI