Nov izgled Trga Radomira Vujovića u Požarevcu, u toku izrada tehničke dokumentacije

Nov izgled Trga Radomira Vujovića u Požarevcu, u toku izrada tehničke dokumentacije

Foto ilustracija: D.R.

Trg Radomira Vujovića u centru Požarevca mogao bi da u nastupajućem periodu doživi velike promene.

Ovaj deo Požarevca poslednji put je “umiven” u maju 2019. godine kada su postavljene nove klupice, uklonjeni grafiti, zasađeno je cveće.

Foto: Urban City / B.P. / arhiva

Prethodnih decenija ovaj deo Požarevca koristili su i skejteri, što je smetalo stanarima okolnih zgrada. Povodom ovoga, građani iz “Palate Morava” su takođe podneli peticiju tadašnjem gradonačelniku za izmeštanje skejtera i bajkera koji su rendali arhitektonske barijere, ivičnjake i slično.

-Postojeći način korišćenja kompleksa ne može da odgovori današnjim potrebama korisnika, kao ni novijim trendovima i tehnologijama u uređenju javnih prostora. Ploče u parteru su oštećene, lokacija je saobraćajnicom podeljena na dve celine što umanjuje kvalitet prostora, vizuelno i funkcionalno ga smanjuje, nepovoljno utiče na bezbednost korisnika (pešaka i dece). Postojeći biljni fondje oskudan, započeti drvored iz Čede Vasovića je prekinut, nema dovoljno zelenila niti se postojeće dobro održava. U žardinjerama su biljke ne prilagođene forme za tu poziciju. Nedostaje sistem za zalivanje, navodi se u idejnom rešenju.

Kao materijali za parterne površine biće korišćen liveni tartan, imitacija drvene obloge, granitne kocke i behaton ploče, zatravljene površine, površine pod zelenim grupacijama i malč oko stabala.

Foto ilustracija: D.R.

Osmougaone grupacije žardinjera se zadržavaju, saniraju se i obodno oblažu pocinkovanim limom završno bojenim PU bojom u svemu po modelu, kako bi se postigla forma iz idejnog rešenja. Fontana će biti izgrađena od armiranog betona. Sastoji se od nadzemnog dela sa tri ispusta i plitkog bazena u parteru. Sa spoljne strane obložena je granitnim pločama, kao i bazen dubine od 8cm.

Predviđa se i zatvaranje pasaža za saobraćaj, biće premeštena i bista Radomira Vujovića.

Pre početka radova biće demotiran postojeći mobilijar, popločanje, biće posečeno predviđeno drveće i žbunasto rastinje, kao i ono za koje se u trenutku izvođenja radova proceni da se nalazi u lošem stanju. Biće izvađeno i korenje posečenih biljaka, navodi se još u tehničkoj dokumentaciji.

Ko je bio Radomir Vujović

Radomir Rade Vujović bio je srpski revolucionar i jedan od najznačajnijih komunističkih intelektualaca svog vremena. Rođen 8. septembra 1895. godine u Požarevcu, gde je završio Osnovnu školu i Gimnaziju.

Kao novinar saradnik radio je u „Radničkim novinama“, u redakciji francuskog omladinskog lista „L’avangard“, ilegalnog lista SKOJ-a „Mladi boljševik“ čiji je bio osnivač, listovima „L’imanite“, „Borbi“ i u „Novoj Evropi“.

Početkom Prvog svetskog rata bio je u đačkom bataljonu u Skoplju, ali je zbog bolesti oslobođen i ostatak rata proveo je kao apotekarski pomoćnik u nemačkoj vojnoj bolnici u Smederevu. Uhapšen je jula 1927. godine i podvrgnut policijskoj torturi. Na robiji je proveo pet godina. Rade Vujović je na robiji preveo Engelsovu knjigu Anti-Diring, u čemu je imao pomoć komunističkog robijaškog kolektiva.

Po izlasku sa robije kratko se zadržao u Požarevcu i već 1933. otišao je na kratko u Beč, a potom u Moskvu, gde je po odluci CK KPJ bio imenovan za vršioca dužnosti predstavnika KPJ u Izvršnom komitetu Kominterne.

U Staljinovim čistkama najpre su mu ubijena braća. Uhapšen je 19. ili 20. novembra 1938. godine u odmaralištu Lenjinskaja pored Moskve pod optužbom da je pripadao „trockističko-zinovjevskoj grupi“.

Streljan je u Moskvi 19. aprila 1939. godine.

KOMENTARIŠI