Nova oprema za požarevačku bolnicu

Nova oprema za požarevačku bolnicu

Opšta bolnica Požarevac je nabavila novu opremu kojom će moći da pruži više usluga pacijentima kao i podigne ukupni kvalitet svojih usluga. Konkretno ovom prilikom predstavljen je nov bronhoskop i ultrazvučni aparat za očno odeljenje.

Nabavkom bronhoskopa, putem donacija, u vrednosti od oko 2 miliona dinara, omogućuje se pacijentima Opšte bolnica Požarevac da nakon čak 9 godina, od kada je stari aparat van upotrebe, ponovo imaju mogućnost da dobiju visokokvalitetne usluge u svojoj bolnici. Naime, do sada ti pacijenti su morali da su upućuju u druge ustanove.

Obzirom da ovo obuhvata i pacijente sa teškim stanjima, poput karcinoma i drugo, važno je da Opšta bolnica Požarevac može da pruži neophodne usluge u regionu u kome samo u protekloj godini oko 350 pacijenata je imalo potrebe za bronhoskopijom. Uzgred, u pitanju je aparat koji nije samo dijagnostičke namene već se sa njime mogu obaviti i određene procedure.

Takođe od značaja je i nabavka ultruzvučnog aparata za očno odeljenje. Uz pomoć pravilnog i kvalitetnog dijagnostikovanja koji pruža moguće je obavljati nesmetano zahtevne operacije i time smanjiti i liste čekanja.

Konkretno oko 30 pacijenata čeka na operaciju katarakte te će u narednom periodu i ova usluga Opšte bolnice Požarevac omogućiti da se svi neophodni pregledi i operacije na očnom odeljenju obave u najkraćem mogućem roku.

Prilikom predstavljanja najnovijih nabavki posebno se obratila pažnja na svu podršku i pomoć koju OBP dobija od pojedinaca i privrednih subjekata, koji su u više navrat svojom podrškom, uključujući i finansijku, omogućili da kvalitet medicinskih usluga u našem regionu bude na višem kvalitetnijem nivou, navodi se na sajtu Opšte bolnice Požarevac.

KOMENTARIŠI