Nova otkrića u Ramskoj tvrđavi na Dunavu

Nova otkrića u Ramskoj tvrđavi na Dunavu

U obilasku tvrđave ovih dana bio je predsednik opštine Veliko Gradište, Dragan Milić, sa saradnciima, gde se, u razgovoru sa izvođačima radova iz firme Abma iz Istanbula, uverio da se sve planirane aktivnosti odvijaju bez problema

Foto: Opština Veliko Gradište

Od aprila ove godine, kada je započela nova sezona radova na Ramskoj tvrđavi, na ovoj srednjovekovnoj lepotici neumorno se radi i istražuje.

U obilasku tvrđave ovih dana bio je predsednik opštine Veliko Gradište, Dragan Milić, sa saradnciima, gde se, u razgovoru sa izvođačima radova iz firme Abma iz Istanbula, uverio da se sve planirane aktivnosti odvijaju bez problema.

Foto: Opština Veliko Gradište

U ovoj fazi izvodi se restauracija bedema i kula kao i uređenje unutrašnjosti tvrđave, a do sada su završeni radovi na kuli broj dva koja je bila potpuno uništena. U punom jeku su radovi na otkrivanju spoljnjeg bedema i, istovremeno, na restauraciji najveće i najvažnije, donžon kule, ujedno i najjače u utvrđenju.

I arheološka iskopavanja daju veoma dobre rezultate, završena je većina planiranih radova, pa će i kasnija postavka muzeja u sastavu tvrđave imati dosta toga da ponudi posetiocima.

Foto: Opština Veliko Gradište

Najnovija arheološka istraživanja na otkrivanju spoljnje kapije Ramske tvrđave za sada govore da se radi o jednoj od najinteresantnijih kapija na srednjovekovnim utvrđenjima u Srbiji.

Da podsetimo, tvrđava je nastala u važnoj fazi turske istorije kada se širila ka severu i zapadu kao i iz faze austrijsko-turskih ratova krajem 17. i početkom 18. veka od kada datira i najveći deo danas vidljivih objekata. Pretrpela je velika oštećenja usled vremenskih prilika i dva napada u ratovima.

Radovi su započeti još 2015. godine sredstvima Ministarstva kulture dok ih, najvećim delom, finansira Turska agencija za razvoj – TIKA. U restauraciji se koristi isključivo originalni materijal kako bi se obezbedila potpuna autentičnost, a prethodno su izvršene ozbiljne pripreme na čišćenju zidova i terena unutar i izvan utvrđenja. U objektu je pronađena velika količina arheološkog materijala među kojima i kineski porculan i staklo što ukazuje na to da tvrđava nije bila samo vojno uporište već i trgovinski i kulturni centar ovog dela Srbije.

Foto: Opština Veliko Gradište

Namena tvrđave biće pre svega turistička. U neposrednoj blizini utvrđenja prolazi evropska Eurovelo biciklistička trasa, a u završnoj fazi izrade je i pristan za putničke brodove, pored postojeće skele kojom putnici stižu preko Dunava.

Završetak restauracije planiran je za jul, a uređenje tvrđave do kraja godine.

KOMENTARIŠI