Novi pravilnik za pružanje prve pomoći: Obuka za zaposlene

Novi pravilnik za pružanje prve pomoći: Obuka za zaposlene

Brošure sa uputstvom i postupcima za pružanje prve pomoći postavljene su u sandučiće za prvu pomoć na lokacijama u ogranku.

Obuci za pružanje prve pomoći, u skladu sa novim pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći, prisustvovalo je 59 radnika. Obuka je organizovana od 18. do 25. marta u termoelektrani „Kostolac B“.

Zaposleni su imali osnovnu i naprednu obuku i ona je obuhvatala četiri modula: mehaničke opasnosti na radnom mestu, hemijske štetnosti na radnom mestu, rad na otvorenom i izloženost štetnim klimatskim uslovima. Novi pravilnik o prvoj pomoći, koji važi na teritoriji cele Srbije, predviđa i načine postupanja u radu sa decom, u oblasti sporta i na administrativnim poslovima. Obuku u kostolačkom ogranku EPS-a činila su tri dela: teorijski, praktični i testiranje. Teorijski i praktični deo obuke, kao i testiranje, obavio je Dom zdravlja „Vizim“ iz Beograda, a rukovodilac kursa je bila dr Marija Tasovac.

Novi pravilnik o načinu pružanja prve pomoći primenjuje se od 2018. godine. Njime su propisani način pružanja prve pomoći, vrste sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, način i rokovi osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći. Služba za bezbednost i zdravlje na radu ogranka „TE-KO Kostolac“ odštampala je brošuru koja sadrži uputstvo i postupke i postavila je u sandučiće za prvu pomoć na svim lokacijama u skladu sa novim pravilnikom.

Do kraja godine organizovaće se obuke za zaposlene za pružanje prve pomoći i u termoelektrani „Kostolac A“, na kopovima „Drmno“ i „Ćirikovac“, kao i u direkciji ogranka.

Foto: Energija Kostolac

Brzo reagovanje

Važno je istaći da poznavanje medicinske pomoći ni na koji način ne sme da utiče na odlaganje pružanja prve pomoći i ona se pruža povređenom i naglo obolelom na radu u skladu sa savremenim metodama.

KOMENTARIŠI