Obaveštenje o načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u...

Obaveštenje o načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta

Foto: Urban City / B.P.

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta i Odluku o iznosu novčanih sredstava za ostvarivanje prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta u 2022. godini.

Ovo pravo će moći da ostvari svaka majka za dete rođeno od 1. januara 2022. godine i kasnije pod uslovom da je državljanin Srbije i da ima prebivalište u Srbiji.

Uslov za ovu vrstu pomoći je, između ostalog, da majka prvi put stiče u svojinu kuću ili stan u Srbiji. Izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo na ove subvencije može da ostvari i otac deteta.

Maksimalan iznos sredstava koji se može dobiti je 20.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti).

Za izgradnju kuće predviđena su novčana sredstva u visini do 20 odsto vrednosti radova na izgradnji.

Za kupovinu kuće ili stana, učešće države može biti do 20 odsto vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti.

Za kupovinu kuće ili stana putem stambenog kredita, može se ostvariti pravo na sredstva u iznosu od 20 odsto procenjene vrednosti nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti.

Zemljište na kome je planirana izgradnja nepokretnosti mora da bude u vlasništvu podnosioca zahteva, upisano u katastar nepokretnosti bez tereta, i za nepokretnost je potrebna izdata građevinska dozvola.

Kuća ili stan koji su predmet učešća u kupovini moraju da budu u vlasništvu prodavca i upisani u katastar nepokretnosti bez tereta.

Takođe, u okviru prijave za pomoć treba dostaviti i dokaz da su ukupni prihodi podnosioca zahteva i supružnika, odnosno vanbračnog partnera na mesečnom nivou, na dan podnošenja zahteva, niži od dve prosečne neto mesečne zarade zaposlenih u Srbiji.

Zahtev za novčanu podršku se može podneti preko Odeljenja za društvene delatnosti i zajedničke poslove – služba dečije zaštite, kancelarija broj 3 u Opštinskoj upravi opštine Veliko Gradište, Žitni trg broj 1, u roku od godinu dana od dana rođenja deteta.

Za bliže informacije možete se obratiti na telefon 069/8017712, kontakt osoba Vesna Milanović.

OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE DOKUMENTACIJE

KOMENTARIŠI